2012-2013-2014-2015

 Από τις 12/5/2014 τα στατιστικά αφορούν την νέα τοποθεσία του μετ. σταθμού στην Λυκόβρυση.

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΜΕΤ. ΣΤΑΘΜΟΥ


ΜΕΤ.ΣΤΑΘΜΟΣ
 MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 1/2012
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1     8.4  11.2    13:47   7.1     7:10   18    0   0.0   5  26    15:40   N1016.9   64
2     8.1  11.6    12:11   5.3     6:41   10    0   0.0   1  10    10:39  SW1023.8   63
3     8.3  12.9    14:34   4.6     7:02   10    0   0.0   1  13    14:42  SW1023.5   69
4     9.5  13.4    14:03   5.9     5:55    9    0   0.0   2  20    14:59  SW1020.6   76
5    10.3  13.9    13:15   6.8     7:03    8    0   0.0   2  17    15:02 SSW1012.4   78
6    11.7  14.4    14:42   8.8     0:32    6    0   4.6  11  36    14:55 SSW 992.0   81
7     9.0  10.7    12:56   6.9     8:13   10    0   0.0   5  28     9:23  NW 997.9   68
8     7.6   9.7    15:03   5.4    23:57   11    0   0.5   1  22    17:22 WSW1007.7   67
9     7.1  11.1    13:00   3.6     6:48   11    0   0.0   2  22    21:27   N1012.4   58
10    5.6   7.3    10:16   4.2    22:22   13    0   1.1   7  31    21:02   N1016.3   72
11    4.2   5.1    15:04   3.4     4:34   13    0  12.4   4  24    18:02   N1020.0   85
12    6.1   8.4    14:46   4.5     1:18   12    0   0.5   4  23     2:12  NW1023.3   70
13    7.5  11.6    15:13   3.1     7:19   12    0   0.0   3  22    15:02  SW1017.8   69
14    8.8  14.8    12:36   5.5     7:06   10    0   0.0   3  27    20:06   N1012.7   73
15    5.8   7.3    14:46   4.5    19:54   12    0   1.1   3  18    15:20 NNE1012.4   67
16    3.8   5.9    14:18   1.8     7:42   14    0   0.0   5  23    16:07 NNW1016.2   51
17    3.7   6.7    12:27   1.3     7:30   15    0   0.0   4  17    15:31   N1021.8   51
18    4.3   7.2    13:27   1.6     5:55   14    0   0.0   4  36     6:57   N1026.1   55
19    5.5   9.4    14:17   2.2     7:43   13    0   0.0   2  17    13:54  SW1028.3   54
20    9.0  14.7    13:08   3.6     2:59    9    0   0.0   5  33    15:01 WSW1018.4   64
21   10.5  15.1    12:30   6.6    23:58    8    0   0.0   4  27    17:24 WSW1009.7   64
22    8.5  12.8    14:39   4.1     7:59   10    0   0.0   5  52    12:52  SW1013.8   51
23   10.5  15.3    13:13   6.4     7:30    8    0   0.0   1  15    13:34 SSW1015.0   68
24   11.1  13.1    16:02   9.3     6:49    7    0   5.6   1  11    13:10 NNW1010.4   83
25   10.5  15.5    12:58   7.3    23:53    8    0   1.6   3  33    12:28  SW1000.8   76
26    6.9  11.3    11:35   4.6     7:33   11    0   0.0   2  19    12:31  SW1004.1   67
27    6.0   9.5    11:57   4.1     6:43   12    0   0.0   7  38    12:14   N1010.4   71
28    5.3   6.1    16:11   4.9     1:52   13    0   0.0   7  52     6:48   N1024.3   76
29    5.7   7.6    12:20   4.9     6:41   13    0   0.0  12  37    11:32   N1020.0   66
30    2.9   4.9     0:00   0.4    22:23   15    0   0.0  14  43    12:11   N1018.3   66
31    0.7   2.5    12:30  -0.7     6:13   18    0   0.0  13  38     0:42   N1018.2   68
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT   7.2  15.5  25/1/12  -0.7  31/1/12  353    0  27.4   5  52  22/1/12   N1015.2   67

HEAT BASE: 18.3
COOL BASE: 18.3

                 MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2/2012
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1     2.0   4.1    12:53   0.5     4:10   16    0   0.0   8  37    14:50   N1020.7   69
2     4.8   8.5    15:14   2.3     2:16   13    0   1.0   6  20    20:12   N1016.5   80
3    10.1  14.3    15:20   6.4     0:00    8    0   2.1   3  17     2:27   N1019.6   79
4    12.4  16.5    15:05   8.7     4:20    6    0   0.5   4  29    12:54 ESE1019.5   77
5    13.9  18.2    13:06  11.8     6:09    4    0   0.0   5  33    15:23  SE1016.7   70
6    12.2  15.0    13:13   7.3    20:55    6    0  24.9  10  47    19:29   E1003.3   79
7     9.6  13.4    11:30   7.5    21:45    9    0  12.4   5  37    10:53 ESE 994.3   82
8     4.8   7.6     0:00   3.3    22:50   13    0   0.5  13  38    14:40 NNE1011.9   74
9     3.1   4.4    12:47   2.0     6:37   15    0   1.1   9  36     8:07   N1016.8   79
10    4.8   6.9    14:03   3.2     2:38   13    0   0.0   8  38    15:37   N1020.7   76
11    8.3  11.8    16:18   5.5     0:00   10    0   2.6   3  20    13:09   N1018.0   77
12    9.2  12.4    15:36   8.7     5:00   14    0  18.0   3  20    13:09   N1017.1   79
13   11.4  16.5    13:01   8.8    23:30    7    0   0.0   3  29    15:09  SW1010.9   77
14    9.0  12.9    11:02   6.4     5:39    9    0   2.1   2  22    17:40 WSW1008.7   72
15    7.8  12.9    11:16   4.6     7:27   10    0   0.5   5  36    14:18 WSW1007.8   67
16    6.9   9.4    14:55   4.9    21:27   11    0   1.0   3  23    21:29  SW1004.5   69
17    4.9   6.8    13:47   3.2    21:44   13    0   0.0   9  37    11:40  NW1012.3   51
18    6.7  11.4    14:50   2.1     4:29   12    0   0.0   3  25    14:41  NW1018.3   47
19    9.1  12.9    13:51   4.6     6:56    9    0   0.0   3  22    14:45  SW1023.3   58
20    9.7  12.1    10:07   6.8     5:29    9    0   0.5   2  19     9:24   N1026.9   77
21   10.6  14.3    13:50   7.5     7:00    8    0   0.0   5  28    17:58   N1026.9   68
22    9.6  10.4     8:43   8.8    21:49    9    0   6.8   9  29     1:41 NNE1022.8   80
23   10.3  13.3    13:49   8.8     1:13    8    0   0.5   9  38    11:55   N1018.9   71
24   11.4  17.2    15:01   6.1     6:13    7    0   0.0   2  18    13:55  NW1016.3   58
25   13.1  18.2    13:22   8.9     4:35    5    0   0.0   3  21    13:39  SW1014.4   58
26   13.1  16.8    13:29   9.6     4:47    5    0   0.0   2  22    14:42 ESE1007.1   68
27    8.5  11.8     0:00   4.8    23:41   10    0   2.6  13  70    19:03   N1001.6   79
28    3.6   6.2    12:50   0.9    22:22   14    0   4.7  11  58     0:00   N1010.4   70
29    4.9  10.7    16:16   1.0     0:00   13    0   2.5   4  33    18:52  NW1007.3   62
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT   8.5  18.2   5/2/12   0.5   1/2/12  288    0  84.5   6  70  27/2/12   N1014.1   71

HEAT BASE: 18.3
COOL BASE: 18.3

                MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 3/2012
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1     4.3   6.1    13:18   2.9     6:14   14    0   1.6   7  36    14:03   N1016.5   75
2     7.5  12.8    15:27   2.6     6:24   11    0   0.0   2  21    11:36 SSW1020.7   66
3    12.2  17.8    12:41   6.4     3:35    6    0   0.0   4  27    16:11 SSW1016.0   63
4    11.9  15.4    13:42   8.4     6:32    6    0   0.0   5  22    13:42   N1018.6   56
5    10.6  13.3    14:48   8.9     2:35    8    0   9.8   2  20    13:46   E1013.8   82
6    10.7  13.9    13:18   8.6     3:53    8    0   0.6   6  31    10:01   N1016.6   73
7    11.3  14.8    13:18   8.6     0:44    7    0   0.0   3  15    16:58   N1021.4   69
8    12.7  16.4    14:24   9.9     1:22    6    0   0.0   3  22    16:33   E1020.4   72
9    12.8  17.3    11:41  10.0    23:54    6    0   0.0   9  38    19:49   N1024.3   78
10    9.4  11.2    13:29   7.9    23:23    9    0   0.0  20  48    15:16   N1023.3   65
11    7.7   9.3    11:26   6.4    15:59   11    0   1.5  13  46     1:28   N1010.7   68
12    6.7   8.6    13:09   5.1    23:41   11    0   1.6   9  40    16:00   N1004.8   77
13    6.3   7.7    10:41   4.8     2:54   12    0   1.0  13  58     4:06   N1011.8   72
14    9.4  12.8    13:52   6.9    23:56    9    0   0.0   4  28    11:22 NNW1018.3   57
15   10.6  15.1    14:45   5.9     5:32    8    0   0.0   3  25    11:47 WNW1021.0   58
16    9.9  12.2    16:14   7.9    23:31    9    0   0.0   5  21     3:57   N1027.7   64
17   11.6  16.8    14:23   6.4     6:30    7    0   0.0   3  19    15:55  SW1028.6   72
18   13.6  18.7    13:31   9.0     6:06    5    0   0.0   3  20    14:14  SW1027.1   73
19   14.7  19.6    14:22  11.5     6:46    4    0   0.0   3  21    16:28  SW1026.4   73
20   15.7  21.1    14:38   9.9     5:45    3    1   0.0   3  18    21:01  SW1027.6   64
21   18.7  22.9    13:26  15.1    23:47    1    1   0.0   5  21    11:29   N1027.8   43
22   17.3  21.9    13:17  13.2     6:34    2    1   0.0   5  34    16:31   N1026.3   42
23   16.7  20.3    13:43  13.8     6:34    2    0   0.0   7  26    10:32  NE1024.7   40
24   16.6  22.1    13:55  11.6     6:32    3    1   0.0   3  21    12:27  NW1020.0   43
25   16.4  22.3    15:35  11.9     7:35    3    1   0.0   3  18    16:13 SSW1017.7   50
26   17.3  22.6    15:12  12.1     6:21    2    1   0.0   3  27    16:33  NW1015.7   43
27   14.8  17.5    16:25  12.1     8:04    3    0   0.0   6  33     7:42   N1018.9   50
28   13.7  17.9    13:28  10.5     6:45    5    0   0.0   4  27    14:04   N1016.7   56
29   14.3  19.2    14:53   9.6     6:38    4    0   0.0   4  32    13:27 SSW1016.3   59
30   17.1  22.3    16:21  12.3     6:41    2    1   0.0   6  34    15:11  SW1008.4   50
31   16.7  20.8    14:00  12.5     6:40    2    0   0.0   4  23    15:47  SW1031.9   49
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  12.6  22.9  21/3/12   2.6   2/3/12  184    7  16.1   6  58  13/3/12   N1020.0   61

HEAT BASE: 18.3
COOL BASE: 18.3

                MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 4/2012
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    16.8  20.5    14:59  12.8     7:19    2    0   0.0   5  29    10:40  SW1006.4   60
2    13.9  17.1    15:49  10.4     7:09    4    0   0.0   9  37     9:18   N1013.7   61
3    15.2  19.9    14:46  10.9     6:20    3    0   0.5   4  29    15:48  SW1017.1   66
4    17.6  21.9    14:54  14.6     4:44    1    1   0.0   5  28    11:03 ENE1016.7   67
5    16.9  19.4    15:08  15.0     7:28    1    0   0.0   4  22    17:08 ENE1012.5   69
6    18.6  24.1    15:17  13.0     7:20    2    2   0.0   4  27    16:39  SW1008.0   61
7    19.7  25.2    14:35  14.6     6:47    1    2   0.0   4  23    16:00  SW1006.0   55
8    18.6  23.4    14:53  14.4    23:59    1    1   0.0   8  32    17:18  SW 999.8   53
9    13.2  18.2    11:41   9.2    21:05    5    0   8.3   5  33     1:09  SW 998.4   66
10   10.1  11.6    15:01   8.9    12:15    8    0   0.0   8  29    12:13 NNW1007.2   67
11   12.6  17.4    14:40   7.3     6:30    6    0   0.0   4  22    17:29 SSW1011.1   60
12   15.5  19.8    13:48  11.1     6:50    3    0   0.0   4  21    17:09  SW1008.0   64
13   16.3  19.9    13:11  12.1     6:37    2    0   0.0   4  27    15:53   E1005.5   72
14   17.7  22.1    13:34  15.2     7:25    1    1   1.6   7  33    15:46  SW 998.5   69
15   17.2  21.6    14:45  13.0     7:16    2    1   0.0   7  32    14:47  SW1002.6   54
16   17.7  22.8    15:07  14.1     7:30    2    1   0.0   5  32    18:26  SW1008.8   54
17   18.0  23.1    14:42  15.4     6:09    1    1   0.0   5  32    20:01 ESE1005.3   58
18   14.9  17.6    16:04  11.8     9:10    3    0  15.5  11  46     8:09  SW 991.2   68
19   17.0  21.3    15:02  12.4     6:19    2    1   0.0   8  35     3:17  SW1005.0   55
20   17.7  21.3    13:07  13.3     6:18    1    1   0.0   6  36    11:54 SSW1006.3   59
21   17.9  22.2    15:25  13.9     6:17    1    1   0.0   7  36    16:59  SW1009.0   50
22   17.7  22.7    14:52  12.9     6:46    2    1   0.0   5  25    15:05  SW1014.8   45
23   18.6  24.4    15:18  13.5     6:59    1    2   0.0   4  24    17:11  SW1014.5   52
24   18.6  22.6    16:14  15.6     4:51    1    1   0.5   3  23    14:46  SW1013.6   55
25   19.8  24.3    14:11  14.6     6:48    1    2   0.0   4  34    13:45  SW1012.1   51
26   20.6  26.1    14:45  15.5     6:44    1    3   0.0   3  21    18:38 ESE1014.8   45
27   20.3  25.9    14:07  14.9     5:33    1    3   0.0   4  27    18:42   N1014.8   41
28   19.0  23.9    16:15  15.9     6:14    1    1   0.0   4  25    15:58   N1015.4   52
29   20.7  25.8    14:05  14.8     6:44    1    3   0.0   4  33    15:03   N1013.9   49
30   23.8  27.5    15:03  20.6     7:11    0    6   0.0  10  36     4:51   N1012.3   33
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  17.4  27.5  30/4/12   7.3  11/4/12   62   35  26.4   5  46  18/4/12  SW1008.8   57

HEAT BASE: 18.3
COOL BASE: 18.3

                MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 5/2012
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    23.8  28.9    15:18  18.6     6:14    0    5   0.0   5  36    13:09 NNE1011.9   32
2    24.1  29.2    15:31  18.9     5:55    0    6   0.0   6  32    15:48   N1010.0   32
3    24.0  30.1    14:27  19.1     6:21    0    6   0.0   3  23    17:22  SW1006.1   38
4    23.6  28.6    14:09  18.9     6:36    0    5   0.0   3  26    16:15  SW1005.0   45
5    23.1  28.1    15:39  18.2     7:01    0    5   0.0   3  23    17:00 WSW1008.1   47
6    23.5  28.8    14:42  18.4     6:53    0    5   0.0   4  29    17:12  SW1011.1   42
7    24.4  30.2    14:57  18.9     6:28    0    6   0.0   4  26    13:30  SW1013.2   42
8    25.2  30.1    12:43  20.4     6:43    0    7   0.0   3  23    15:15  SW1011.5   38
9    23.4  26.5    15:32  20.7    23:58    0    5   0.0   9  38    18:53   N1012.8   45
10   21.8  24.1    13:47  19.3     5:55    0    3   0.0   7  37    13:33   N1015.8   54
11   21.2  22.9    13:28  18.9     5:26    0    3   0.0   6  34    15:42   N1016.7   60
12   23.6  27.4    15:13  19.6     6:24    1    5   0.0   6  31    14:58  NW1013.0   49
13   24.2  29.1    14:56  19.4     7:50    0    6   0.5   4  27    13:47   N1009.0   48
14   23.2  27.8    12:31  19.3     6:18    0    5   0.0   6  23    16:30 ESE1007.7   52
15   21.3  25.1    14:48  18.3    23:47    0    3   0.0   8  31    16:56 WSW1004.7   48
16   20.4  25.2    14:16  15.9     5:53    0    3   0.0   8  30    15:18  SW1007.1   45
17   18.8  23.9    13:07  14.7    23:58    1    1   2.6   5  32    15:52  SW1003.4   54
18   14.3  16.2    14:15  12.9     6:15    4    0  17.6   3  15     3:13  SW1005.5   76
19   17.2  21.8    17:52  14.2     1:52    2    1   0.6   3  17    11:43  SW1011.6   71
20   19.9  25.4    16:21  14.3     6:19    1    3   0.0   3  21    14:25  SW1012.9   65
21   19.8  22.6    17:04  17.0     3:37    0    2   0.0   3  25    13:11 ENE1012.1   64
22   21.7  26.9    16:40  16.6     5:06    0    4   0.0   6  36    15:46  SW1007.5   50
23   21.5  26.0    14:34  17.3     6:19    0    3   0.0   9  32     3:15  SW1009.6   45
24   19.9  23.7    16:13  17.4     6:22    0    2   0.0   4  24    18:51  SW1007.8   57
25   20.2  24.5    12:50  16.4     5:25    0    2   0.0   3  18    12:29  SW1010.1   59
26   21.7  26.5    14:48  16.6     6:21    0    4   0.5   4  27    16:59  SW1013.0   57
27   20.8  25.6    12:49  17.3     6:17    0    3   0.5   3  22    15:57  SW1011.9   68
28   20.9  25.8    14:37  17.2     6:03    0    3   0.0   5  21    14:58  SW1009.1   61
29   20.4  24.2    12:29  17.5     5:57    0    2   0.0   4  24    13:35  SW1009.6   57
30   19.2  25.5    12:33  16.1     5:53    1    2   7.8   3  28    14:44 ENE1012.2   64
31   20.3  24.9    15:30  14.9     4:29    1    3   0.0   3  20    14:09  SW1015.0   61
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  21.5  30.2   7/5/12  12.9  18/5/12   12  111  30.1   5  38   9/5/12  SW1010.2   53

HEAT BASE: 18.3
COOL BASE: 18.3

                 MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 6/2012
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    22.6  29.5    13:48  16.7     6:23    0    4   0.0   4  26    16:56  SW1014.7   57
2    23.8  29.0    15:54  18.0     6:36    0    5   0.0   4  23    18:16  SW1015.7   52
3    24.9  30.1    13:49  19.2     6:04    0    7   0.0   4  22    15:51  SW1043.6   49
4    25.7  30.9    14:26  19.9     6:07    0    7   0.0   3  24    15:40  SW1011.6   46
5    26.2  30.9    14:54  21.4     5:09    0    8   0.0   5  22    14:04 SSW1007.1   40
6    24.9  29.3    16:03  20.6     6:25    0    7   0.0   5  22    14:07  SW1007.9   44
7    25.3  30.6    14:56  20.4     6:18    0    7   0.0   4  23    11:29  SW1010.7   46
8    25.8  30.4    14:59  19.9     6:30    0    8   0.0   5  32    15:18   N1012.7   44
9    27.5  32.0    15:40  22.1     4:51    0    9   0.0   8  27    11:17   N1013.4   43
10   28.1  32.9    15:58  23.9     6:28    0   10   0.0   6  34    11:17   N1009.8   42
11   27.6  32.6    14:19  22.3     6:15    0    9   0.0   4  25    15:06  SW1007.5   45
12   29.0  35.1    15:13  23.2     6:37    0   11   0.0   3  22    14:15  SW1007.2   42
13   30.0  36.8    16:30  24.2     6:29    8    7   0.0   2  19    17:19  SW1008.1   41
14   31.6  36.5    14:56  25.8     5:57    0   13   0.0   3  20    17:02  SW1008.4   31
15   29.0  32.4    15:08  25.6     4:32    0   11   0.0   8  37    10:16 NNE1013.0   42
16   27.9  30.9    14:43  25.2     5:50    0   10   0.0  15  56    17:36   N1013.8   41
17   27.2  30.8    15:12  24.4     6:35    0    9   0.0  17  45    13:12   N1013.0   34
18   27.6  31.9    13:41  23.6     6:14    3    8   0.0   8  35    18:50   N1012.5   29
19   28.3  33.3    15:00  23.9     6:31    0   10   0.0   5  28    16:20   N1010.3   37
20   28.6  32.4    14:10  24.9     4:15    1   10   0.0  12  42     8:31 NNW1008.3   41
21   29.6  33.9    14:43  25.5     6:27    0   11   0.0  10  38    15:23   N1009.1   27
22   29.9  34.0    15:20  25.3     4:52    0   12   0.0   8  32    16:48   N1008.5   32
23   30.4  34.6    14:55  26.2     4:39    0   12   0.0   6  34    13:10   N1011.8   34
24   30.4  34.4    13:46  26.7     7:10    0   12   0.0   7  31    13:56 NNE1011.6   35
25   30.3  34.1    15:20  26.5     5:40    0   12   0.0   7  32    17:48   N1010.0   43
26   30.7  36.5    14:48  25.7     5:58    2   12   0.0   4  23    14:14  SW1009.7   44
27   28.4  32.4    10:32  24.8    23:45    0   10   0.0   8  37    15:41   N1011.2   49
28   26.5  29.9    15:22  23.2     6:14    0    8   0.0   8  35     9:42   N1012.7   45
29   26.9  30.9    15:09  22.9     5:57    0    9   0.0   7  35    11:24  NE1012.2   39
30   27.6  31.1    15:59  24.3     6:03    0    9   0.0   9  39    14:02   N1012.8   37
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  27.7  36.8  13/6/12  16.7   1/6/12   15  276   0.0   7  56  16/6/12   N1011.0   41

HEAT BASE: 18.3
COOL BASE: 18.3

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 7/2012
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    26.9  29.8    15:06  24.6     5:28    0    9   0.0  10  58    13:12   N1012.5   37
2    25.9  28.6    15:27  23.1     5:09    0    8   0.0  13  57    14:35   N1013.3   42
3    26.1  30.2    14:30  22.3     5:44    0    7   0.0   9  42     0:36   N1013.7   42
4    27.6  32.4    16:56  22.6     5:51    0    9   0.0   5  28    12:36   N1011.0   35
5    29.4  35.0    15:33  23.2     6:27    0   11   0.0   4  27    16:37   N1009.7   35
6    30.6  35.6    13:46  24.9     6:22    0   12   0.0   4  23    17:07  NE1009.3   37
7    30.6  34.9    14:20  25.9     5:58    0   12   0.0   5  28    11:59   N1009.1   43
8    31.5  35.9    14:34  26.4     6:13    0   13   0.0   4  30    15:03   N1008.2   40
9    31.5  35.1    13:26  28.1     3:34    0   13   0.0   8  39    17:18   N1008.8   40
10   32.5  37.1    15:55  28.5     3:15    0   14   0.0   6  36    11:25   N1009.7   36
11   32.0  37.2    15:36  27.6     4:43    0   14   0.0   5  25    15:33   N1010.9   40
12   32.8  39.0    15:38  27.1     5:45    0   14   0.0   4  25    16:28  SW1010.4   36
13   32.7  36.6    12:26  27.9     5:50    0   14   0.0   3  32    14:12 ESE1012.0   33
14   32.6  36.9    13:47  28.1     5:41    0   14   0.0   6  35    16:47 NNE1009.4   36
15   33.0  37.9    15:49  27.1     6:30    0   15   0.0   6  35    13:06   N1010.2   31
16   34.0  40.8    15:50  28.5     5:53    0   16   0.0   4  23    17:17  SW1007.8   35
17   29.7  32.2    15:45  27.0    23:32    0   11   0.0  15  61     7:31   N1010.2   49
18   28.1  31.5    16:42  25.2     5:33    0    9   0.0  10  42     9:42   N1012.0   46
19   28.3  32.3    15:40  25.1     5:27    0   10   0.0   9  38    14:19 NNW1011.8   37
20   29.2  33.8    15:48  24.5     5:44    0   11   0.0   7  38     9:31   N1010.6   35
21   30.6  36.1    16:58  24.6     5:48    0   12   0.0   5  40     4:37   N1008.8   27
22   30.8  36.1    14:24  24.9     6:23    0   13   0.0   6  40     0:18   N1007.5   26
23   30.1  34.4    15:41  27.4     4:27    0   12   0.0   9  40    16:42   N1009.0   40
24   29.9  34.9    14:25  26.0     7:05    0   12   0.0   8  44     3:08   N1010.3   53
25   30.4  35.6    16:34  25.9     5:39    0   12   0.0   4  35    15:27  SW1009.0   54
26   30.8  36.4    14:19  25.9     7:04    0   12   0.0   4  20    19:26  SW1007.2   47
27   31.0  35.2    15:39  26.7     6:28    0   13   0.0   5  41    13:37   N1006.1   45
28   31.3  35.2    14:47  27.3     4:02    0   13   0.0   6  39    12:00   N1006.7   36
29   32.4  36.4    15:36  28.3     4:48    0   14   0.0   6  39    13:34 NNW1007.9   34
30   32.8  37.3    14:42  28.4     5:41    0   14   0.0   5  41    17:44   N1007.4   30
31   31.5  34.8    15:30  29.1     6:33    0   13   0.0   9  41    16:34   N1007.9   37
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  30.6  40.8  16/7/12  22.3   3/7/12    2  376   0.0   7  61  17/7/12   N1009.6   38

HEAT BASE: 18.3
COOL BASE: 18.3

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 8/2012
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    29.3  32.1    15:50  26.9     6:45    0   11   0.0   7  36    15:55   N1009.3   37
2    29.1  32.9    15:56  25.7     5:13    0   10   0.0   5  37    12:02   N1010.9   42
3    30.1  34.8    15:56  25.6     5:20    0   11   0.0   4  30    10:13  SW1011.3   35
4    30.4  34.9    13:51  25.8     6:30    0   12   0.0   3  22    14:55  SW1011.4   42
5    31.4  36.4    15:04  26.1     6:15    0   13   0.0   5  36    14:31   N1012.0   37
6    32.3  37.3    15:28  27.1     6:17    0   14   0.0   5  35    13:30   N1012.8   31
7    33.8  38.2    14:55  29.9     5:25    0   15   0.0   8  44    17:48   N1011.9   29
8    34.1  38.3    15:05  29.3     6:49    0   16   0.0   5  34    14:58   N1011.6   27
9    32.3  35.4    11:50  29.6     5:13    0   14   0.0   9  37    21:47   N1011.0   34
10   30.7  34.4    14:09  28.3     4:06    0   12   0.0   8  36    12:14   N1009.0   40
11   28.5  32.5    13:23  25.2    21:27    0   10   0.0   7  31    17:25   N1008.5   48
12   26.7  31.8    13:53  23.4     3:46    0    8   1.5   4  27    14:12   E1009.2   55
13   27.2  31.2    15:24  23.6     5:48    0    9   0.0   4  28    14:54  SW1011.3   58
14   28.3  33.3    14:51  23.8     7:22    0   10   0.0   4  25    19:19 ESE1011.6   48
15   28.8  33.8    13:41  24.6     6:28    0   10   0.0   3  26     9:41  SW1011.2   46
16   29.9  35.5    14:50  24.8     6:08    0   12   0.0   4  29    10:21 ESE1011.1   43
17   29.6  33.8    13:39  25.4     6:20    0   11   0.0   7  36    17:41   N1011.8   38
18   28.0  31.1    14:24  25.6     5:50    0   10   0.0   9  40     9:03   N1013.8   38
19   26.9  30.0    15:48  24.5     5:47    0    9   0.0   9  38    13:27   N1016.5   40
20   26.5  29.4    14:20  23.8     5:49    0    8   0.0  13  44    14:00   N1016.9   39
21   27.7  31.5    15:48  23.9     5:44    0    9   0.0   8  35    11:48   N1015.0   37
22   30.5  36.5    15:44  24.6     4:30    0   12   0.0   6  31    10:14   N1013.8   33
23   32.3  36.7    14:02  28.2     5:46    0   14   0.0   7  31    14:36   N1013.1   29
24   32.5  37.1    14:52  27.9     7:08    0   14   0.0   6  30    13:29   N1011.5   26
25   32.1  36.9    15:58  27.1     6:47    0   14   0.0   5  29    15:21   N1010.4   28
26   31.1  37.2    15:19  26.2     6:59    0   13   0.0   4  23    11:48 ESE1008.0   35
27   31.1  38.2    14:25  26.1     6:01    0   13   0.0   3  33    16:10  SW1005.8   42
28   26.3  29.3    15:17  22.8    23:59    0    8   0.0  11  52     8:52   N1013.1   42
29   25.5  29.6    14:48  21.9     5:30    0    7   0.0   7  40    14:49   N1016.3   39
30   26.0  30.2    14:35  22.6     5:55    0    8   0.0   9  42    16:26   N1014.6   33
31   26.8  31.6    14:54  23.4     3:07    0    8   0.0   8  40    13:58   N1013.5   31
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  29.5  38.3   8/8/12  21.9  29/8/12    2  346   1.5   6  52   5/8/12   N1011.9   38

HEAT BASE: 18.3
COOL BASE: 18.3

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 9/2012
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    26.4  30.4    14:19  23.3     4:58    0    8   0.0   9  43    20:06   N1014.4   36
2    25.7  29.9    15:21  22.6     5:25    0    7   0.0  10  41     0:24   N1016.5   47
3    25.9  30.4    14:42  21.7     7:04    0    7   0.0   7  36    10:01   N1014.6   45
4    26.5  32.5    15:57  21.2     6:43    0    8   0.0   3  23    12:49  SW1012.7   40
5    26.8  32.5    14:04  22.8     5:45    0    8   0.0   4  28    15:51  SW1012.3   48
6    26.9  31.6    13:53  23.0     5:58    0    8   0.0   5  25    14:30  SW1011.1   62
7    26.8  30.4    13:36  24.2     4:56    0    9   0.0   6  40    15:50   N1013.1   49
8    25.2  28.3    15:41  23.0     5:04    0    7   0.0   8  41    10:48 NNW1014.2   47
9    25.9  30.4    14:22  22.2     5:03    0    8   0.0   7  42    15:17   N1014.0   39
10   25.0  28.5    14:00  22.9     2:39    0    7   0.0   8  42    17:20   N1016.3   41
11   23.9  27.5    14:15  21.4    23:53    0    5   0.0   9  42    14:48   N1014.9   48
12   23.1  26.9    14:57  20.2     4:43    0    5   0.0   3  21    10:47  SW1012.1   58
13   24.3  29.1    15:34  20.5     5:44    0    6   0.0   3  29    18:06  SW1008.7   64
14   25.5  30.1    14:35  22.1     4:49    0    7   0.0   5  33    14:12 ESE1009.6   65
15   25.0  30.0    12:47  22.4     4:12    0    7   0.0   4  40    16:51  NE1009.8   58
16   21.6  23.2     0:00  19.9     9:39    1    3   7.2   3  19     5:25 WNW1008.5   69
17   21.8  27.1    13:51  19.1     4:43    0    3  31.6   2  21    16:15 ENE1010.1   73
18   22.1  27.3    15:03  18.1     4:51    0    4   0.0   2  17    18:56   E1012.1   74
19   23.0  27.5    14:15  19.7     5:41    0    5   2.0   3  14    16:34   N1011.5   69
20   24.2  29.3    14:50  19.9     6:53    0    6   0.0   4  27    16:56 SSW1010.7   64
21   22.8  27.2    14:59  19.7    23:54    0    4   0.0   5  20    17:20   E1013.3   54
22   21.5  25.9    14:27  17.9     7:35    0    3   0.0   4  19     5:50 ESE1015.7   50
23   22.5  28.1    15:23  17.8     5:39    0    4   0.0   3  20    13:13 NNE1016.5   54
24   23.6  29.5    15:35  18.4     6:12    0    5   0.0   3  18    15:56  SW1013.6   46
25   25.1  31.5    14:35  20.1     6:46    0    7   0.0   3  21    16:24  SW1010.5   57
26   26.8  33.9    15:31  21.3     6:37    0    9   0.0   3  23    13:41 SSW1012.5   52
27   27.2  32.8    14:57  22.3     7:21    0    9   0.0   2  20    15:57 ESE1014.5   48
28   27.1  32.4    14:37  22.3     7:06    0    9   0.0   4  32    15:03   N1015.0   44
29   27.5  32.5    14:47  22.9     7:06    0    9   0.0   8  40    12:07   N1015.3   34
30   27.8  33.0    15:15  23.9     5:12    0    9   0.0   5  38    16:38   N1015.2   34
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  24.9  33.9  26/9/12  17.8  23/9/12    1  197  40.8   5  43   1/9/12   N2208359.0   52

HEAT BASE: 18.3
COOL BASE: 18.3

                 MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 10/2012
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    26.5  32.8    14:44  21.6     7:39    0    8   0.0   3  17    15:20   E1016.1   39
2    25.1  30.1    15:06  20.9     5:19    0    7   0.0   3  20    15:27  SW1015.5   55
3    25.5  30.6    13:58  21.3     7:24    0    7   0.0   3  23    13:55 SSW1012.5   56
4    23.8  27.9    16:32  21.5    23:47    0    5   0.0   2  16    13:48   E1012.1   60
5    23.5  28.6    14:08  19.6     7:27    0    5   0.0   3  22    14:44   N1014.4   58
6    23.4  27.7    15:55  20.0     5:37    0    5   0.0   6  36    11:44   N1017.0   49
7    23.3  28.5    13:51  18.9     7:21    0    5   0.0   3  18    16:25 SSW1014.1   46
8    23.5  28.3    14:09  20.6     6:27    0    5   0.0   3  23    16:04 SSW1009.7   56
9    21.1  23.8    14:05  18.9     7:08    0    3   0.0   8  32     6:14   N1010.8   63
10   20.3  22.9    15:21  18.9    21:53    0    2   0.5   3  21    21:32   N1008.9   66
11   20.8  24.2    13:44  18.5     2:32    0    2   0.0   3  15     5:00   N1010.2   64
12   21.2  25.1    13:53  18.2     4:26    0    3   0.0   3  19    16:17 SSW1014.4   72
13   22.7  26.8    14:09  19.9     6:40    0    4   0.0   3  20    15:24  SW1013.7   72
14   22.4  27.2    14:28  19.2     5:39    0    4   0.0   4  37    20:18 SSW1012.4   70
15   22.6  27.1    12:53  19.2     6:32    0    4   0.0   3  19    12:57  SW1013.5   75
16   24.0  28.4    15:17  21.1     7:18    0    6   0.0   2  20    17:04  SW1016.5   75
17   24.5  30.3    14:34  21.1     6:51    0    6   0.0   2  16    14:46   N1017.5   70
18   23.9  27.9    15:06  20.9    23:52    0    6   0.0   7  36    19:03   N1018.2   55
19   22.6  26.4    13:49  20.0     8:00    0    4   0.0   8  32    14:04   N1018.0   51
20   21.0  25.3    13:24  17.4     6:54    0    3   0.0   5  25    11:16   N1016.0   47
21   19.1  22.3    12:38  17.3     4:58    0    1   0.0   5  31    10:40 NNW1014.5   57
22   17.6  20.3    11:54  15.9    23:44    1    0   3.7   2  14     3:39 WNW1013.5   74
23   16.7  19.6    15:12  15.3     3:36    2    0   7.2   2  22    14:14   N1013.4   82
24   16.7  19.3    12:37  15.2     2:10    2    0   4.7   3  27    12:50 NNE1013.7   82
25   17.5  21.4    15:04  14.4     7:43    2    1   0.0   3  24    11:38 WNW1012.7   69
26   17.7  22.8    14:33  13.6     6:42    2    1   0.0   2  18    15:33 SSW1011.0   71
27   19.2  23.2    15:51  15.2     7:02    1    2   0.0   5  26    14:41 SSW1009.1   76
28   22.3  24.3    15:33  20.6    21:56    0    4   0.0   9  36     9:51 SSW1008.1   71
29   20.9  24.3    11:34  17.7    23:57    0    3   6.2   4  35     2:34 WSW1005.4   75
30   18.4  22.1    12:53  15.3    23:56    1    1   0.0   4  33    10:22  SW1008.9   54
31   17.6  22.0    14:01  13.3     7:04    2    1   0.0   3  20    12:25   N1012.5   56
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  21.5  32.8  1/10/12  13.3 31/10/12   12  109  22.3   4  37 14/10/12   N1013.1   63

HEAT BASE: 18.3
COOL BASE: 18.3

                MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 11/2012
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    19.8  22.9    14:18  16.6     1:07    0    2   0.0   3  16    11:54 ESE1009.1   72
2    21.6  25.5    13:00  18.6     6:19    0    3   0.0   2  16    13:25  SW1008.1   67
3    19.5  24.8    12:56  16.6     6:27    1    2   0.0   2  14    14:09   N1014.4   62
4    19.0  22.6    13:09  15.7     6:09    1    1   0.0   1  14    12:38  SW1016.0   72
5    19.0  22.9    13:03  15.6     5:55    1    1   0.0   3  28    13:14  SW1013.5   70
6    21.6  26.4    13:36  18.0     7:15    0    3   0.0   4  26    15:11  SW1011.7   68
7    20.2  23.9    13:18  14.9    23:35    0    2  18.1   4  24    15:58  SW1013.9   58
8    13.7  15.1     2:11  12.6     4:43    5    0   3.2   8  35    10:26 NNW1016.4   71
9    14.1  18.6    11:25  10.3     7:09    4    0   0.0   2  19    21:12  SW1015.1   62
10   13.8  17.3    13:15  11.6     4:07    5    0   0.0   5  29    14:56   N1017.9   69
11   13.8  17.6    12:51  10.8     6:04    4    0   0.0   4  25    13:43   N1023.2   67
12   14.2  17.4    12:23  10.9     5:12    4    0   0.0   6  31     9:59   N1023.3   66
13   14.7  19.1    14:53  11.9     6:13    4    0   0.0   2  13    12:08 NNW1020.5   67
14   14.1  17.7    12:57  10.9     5:03    4    0   0.0  10  38    13:33   N1020.4   68
15   14.2  17.3    12:28  12.6     4:57    4    0   0.0   9  35    10:58   N1019.7   70
16   14.9  17.8    13:55  13.6     5:11    3    0   0.0   4  29    23:51   N1017.9   74
17   15.1  17.1    14:40  14.2     4:20    3    0   0.0  12  35    19:53   N1015.8   78
18   15.1  17.5    12:41  13.7    23:43    3    0   0.0   9  31     8:14   N1016.2   73
19   14.8  17.8    11:05  12.6     5:22    3    0   2.0   6  31    18:25   N1015.9   77
20   16.1  19.2    13:04  14.4     2:51    2    0  27.0   4  25     0:00   N1013.8   85
21   14.8  15.6    12:42  13.9    23:23    3    0  23.8   2  28    22:51   N1014.8   91
22   14.3  16.7    13:37  13.4     6:14    4    0   0.0  10  45    10:19   N1018.3   74
23   13.9  16.2    10:43  12.4    23:44    4    0   0.0   5  24    10:39   N1020.7   71
24   13.4  16.6    12:10  11.9     3:11    5    0   0.0   4  26    15:36   N1020.3   76
25   12.9  16.1    13:48  10.6     7:16    5    0   0.0   5  23     5:03   N1020.7   70
26   13.2  16.9    13:35  11.3    23:46    5    0   0.0   4  17    18:22 NNE1019.8   73
27   14.0  17.3    14:17  11.3     0:00    4    0   0.0   2  16    13:21 SSW1017.8   76
28   16.0  19.1    13:19  12.9     5:27    2    0   0.5   4  36    13:40 SSW1015.2   83
29   17.9  20.3    13:51  16.5    21:04    1    0  17.6  11  37    15:38 ESE1008.6   77
30   17.6  19.4    12:05  15.2    23:58    1    0   4.7   7  36     2:35 SSW1007.8   83
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  15.9  26.4  6/11/12  10.3  9/11/12   87   16  96.9   5  45 22/11/12   N1016.3   72

HEAT BASE: 18.3
COOL BASE: 18.3

                MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 12/2012
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    15.2  18.4    14:32  13.1    23:57    3    0  21.3   1  10    14:53  SW1011.0   84
2    15.4  18.6    13:27  11.6     6:16    3    0   0.0   4  26    17:50  SE1009.7   80
3    14.1  18.6    14:00  10.9    23:27    4    0   0.0   7  50    14:28 WSW1004.1   64
4    10.1  12.7    15:09   8.1     6:00    8    0   0.0   5  33     0:22  NW1007.4   48
5    10.4  15.2    11:33   7.2     5:23    8    0   1.5   2  26    23:08 WSW1003.2   74
6    11.5  14.8    12:20   8.9     5:16    7    0   0.5   3  29    14:33 WSW1004.3   66
7    10.0  13.2    13:24   7.4    22:15    8    0   0.0   3  16    10:25   N1009.9   63
8    10.3  13.7    13:56   6.3     6:00    8    0   3.1   4  33    23:53 ESE1011.5   71
9    11.8  14.7    11:20   8.4    23:12    7    0   5.7   3  32     0:40  SW1002.5   82
10    8.4  10.9    12:46   6.1    23:54   10    0   0.0   2  19    11:33  NW1004.9   69
11    9.6  14.2    15:32   5.8     2:05    9    0   0.0   4  36    15:34 WSW1007.4   73
12    9.6  13.5    13:34   6.5     7:47    9    0   0.0   3  21    23:19   N1013.2   60
13    7.8  10.9    12:27   5.4    23:48   10    0   0.0   4  18    23:42   N1022.2   64
14    7.9  11.3    14:30   5.4     0:00   10    0   0.0   7  21     6:20 NNE1025.7   65
15    9.9  12.4    13:06   7.9     0:02    8    0   0.0   4  19     6:15 NNE1025.0   70
16   12.1  15.7    12:49   8.9     6:34    6    0   0.0   1  15    11:51 WSW1017.1   80
17   13.6  18.5    13:18   9.9     4:53    5    0   7.7   3  17    13:29  SW1009.7   79
18   12.0  13.9    15:08  10.3    23:51    6    0  11.4   3  23     4:09   N1003.7   83
19   10.1  13.3    13:55   7.9     7:21    8    0   0.0   3  21    16:55 NNW1003.7   73
20    8.0   9.5    12:42   7.0    17:59   10    0   0.0   4  27     8:44  NW1009.5   69
21    8.3  11.5    14:05   5.6     6:54   10    0   0.0   2  13    21:47   N1012.2   68
22    8.1   9.2    11:24   6.8    23:59   10    0   2.6  10  54    19:53 NNE1011.1   80
23    7.6   9.6    14:15   6.5     1:13   11    0   0.0  10  38     0:57 NNW1016.5   65
24    7.9  11.4    13:03   5.1     7:12   10    0   0.0   3  21    13:44   N1021.2   66
25    9.6  15.2    15:20   5.4     7:15    9    0   0.0   1  14    15:31 SSW1023.1   68
26   10.9  15.8    13:08   7.5     7:27    7    0   0.0   1  15    11:46 SSW1021.0   79
27   12.0  16.9    14:20   8.1     6:46    6    0   0.0   1  14    14:48 SSW1018.4   79
28   12.4  16.7    13:24   9.3     6:41    6    0   0.0   2  17    14:00 SSW1014.7   80
29   11.2  12.8     8:17  10.3    23:42    7    0  30.1   5  30    20:07   N1012.2   87
30    9.5  10.6    16:01   8.5    12:05    9    0 106.7   4  28    16:22 NNW1016.8   90
31    9.9  11.5    14:44   9.0     0:29    8    0   1.5   2  13     2:25   N1018.7   84
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  10.5  18.6  2/12/12   5.1 24/12/12  240    0 192.1   4  54 22/12/12   N1012.6   73

HEAT BASE: 18.3
COOL BASE: 18.3

                MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 1/2013
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    10.6  13.4    12:07   8.4     8:11    8    0   0.0   4  25    10:46   N1018.2   78
2    10.2  13.9    12:24   6.9     6:05    8    0   0.0   1  16    12:21 SSW1022.0   80
3    10.6  14.6    13:12   7.6     7:25    8    0   0.0   1  15    12:27   N1027.1   79
4    10.4  14.4    14:42   7.1     7:30    8    0   0.0   1  16    14:40 WNW1021.2   62
5    10.3  13.6    12:17   8.0     1:58    8    0   0.0   2  23     7:37 WNW1012.1   58
6     7.6  10.0     5:55   4.9    19:42   11    0   0.0   7  36    11:33 NNW1008.1   68
7     6.8  11.0    14:47   4.1     4:43   11    0   0.0   6  36    20:15 WNW1011.4   54
8     2.4   5.9     0:00   0.9     6:22   16    0   3.1   6  25     2:46   N1019.2   71
9     3.9   7.3    14:19   1.1     0:00   14    0   0.0   2  17     7:26 SSW1020.9   61
10    6.3   9.9    13:14   1.9     6:53   12    0   0.0   2  16    15:14  SW1018.9   61
11   11.1  14.8    12:53   7.1     0:29    7    0   3.6   2  16     5:29 SSW1010.9   78
12   10.4  14.8    14:35   7.3     6:59    8    0   0.0   2  25    15:35  SW1011.0   76
13    9.7  13.5    13:46   6.8     7:35    9    0   0.0   2  15    16:20   N1019.9   72
14   10.7  14.4    15:35   8.3     1:29    8    0   0.0   3  18    15:26   N1023.3   76
15   12.0  15.2    14:18   8.4     6:52    6    0   0.5   4  25    23:52 SSW1020.5   77
16   12.4  14.8     8:21  10.2    10:32    6    0  33.7  10  40     4:41 SSW1009.0   81
17   11.6  14.7    13:46   7.6     5:31    7    0   0.0   6  34    23:42  SW1005.5   76
18   11.5  14.3    10:40   7.8    23:24    7    0   7.2   8  42     4:37  SW 998.8   79
19    9.8  13.1    13:34   6.4     7:36    9    0   0.0   5  32    11:58  SW1004.2   66
20   12.1  16.5    13:58   8.5     6:45    6    0   0.0   2  17    15:17 SSW1011.5   74
21   13.9  17.3    14:56  10.6     6:54    4    0   0.0   5  34    18:17 ESE1007.4   74
22   13.1  16.4    13:57   9.8     7:08    5    0   0.5   3  21    13:33 SSW1006.1   74
23   12.8  15.6    13:04  10.9    23:03    6    0   0.0   4  27    13:42  SW1011.5   62
24   12.3  16.7    14:12   8.4    23:55    6    0  15.6   6  35    14:58 SSW1006.5   77
25   10.0  14.5    12:42   7.3     5:38    8    0  21.2   5  42    15:21 ESE1000.8   81
26    9.8  13.3    10:54   8.1     5:37    8    0   9.9   3  18    17:28   N 998.1   82
27    8.7  11.4    12:00   7.3     7:26   10    0   0.0   5  30    15:00   N1008.5   79
28    9.4  12.7    12:33   7.5     5:25    9    0   0.0   3  23     0:34  SW1012.6   73
29    8.0   9.9    10:58   6.3     7:18   10    0   0.0   3  22    14:05   N1016.4   77
30    9.3  13.8    15:35   5.1     5:50    9    0   0.0   2  23    20:32   N1015.3   59
31   10.9  15.3    14:31   6.6     7:10    7    0   0.0   4  31    18:09  SW1012.6   60
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  10.0  17.3  21/1/13   0.9   8/1/13  258    0  95.3   4  42  18/1/13 SSW1012.5   72

HEAT BASE: 18.3
COOL BASE: 18.3

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2/2013
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    10.9  14.1    13:41   6.9     7:33    7    0   0.0   3  27    12:41  SW1014.9   53
2    12.1  16.5    16:13   7.9     4:26    6    0   0.0   3  32    13:34  SW1008.8   73
3    15.1  17.9    12:52  13.3     0:00    3    0   0.0  12  46    14:34 SSW1009.0   77
4    15.1  18.4    13:49  12.8     7:07    3    0   0.0   3  19     0:31  SW1013.2   77
5    14.0  16.6    13:43  11.1    23:58    4    0   0.0   6  30    11:26   N1012.5   73
6    12.5  16.1    13:28   9.3     5:36    6    0   0.0   3  21    13:27  SW1006.1   75
7    12.4  15.8    11:21  10.4    21:32    6    0  11.9  10  41    11:34 SSW1001.6   77
8    10.8  13.6    15:21   8.4    23:49    7    0   0.0   4  24    11:49  SW1001.3   70
9    10.5  14.5    12:45   6.5     6:56    7    0   0.0   5  35    10:49  SW1007.0   66
10   10.7  14.6    13:57   7.5     7:55    7    0   0.0   4  22    13:16  SW1009.1   61
11    9.4  12.9    13:54   6.9     7:22    9    0   0.0   4  22    14:03 WSW1011.0   59
12   10.4  14.9    13:10   5.8     5:14    8    0   0.0   3  19    12:59 SSW1015.9   67
13   10.6  13.4    11:06   8.0    14:06    8    0  37.8   5  35     9:38 ESE1012.3   81
14    9.2  10.8     1:28   8.2    23:35    9    0  11.4   4  28    11:20 NNE1007.2   86
15    8.8  11.2    14:09   7.4    23:54    9    0   9.3   4  31    11:30   N1009.2   84
16    9.3  12.9    13:06   7.0     3:24    9    0   2.6   5  23    15:58   N1015.7   78
17    7.2   7.9     3:21   5.8    23:35   11    0  15.0   7  29    12:29   N1014.5   85
18    8.1  11.9    14:29   4.9     5:35   10    0   0.0   4  23    11:05   N1016.5   72
19    9.6  12.4    16:12   6.9     0:00    9    0   6.2   2  17    12:51  SW1010.7   80
20   10.2  14.4    13:48   6.8     7:25    8    0   0.0   3  19    14:24 ESE1013.8   64
21   10.4  12.4    15:02   8.1     0:00    8    0   1.1   4  24    23:11 ENE1013.1   75
22   11.0  12.8    14:56   9.6    22:15    7    0  62.7   6  33     3:02   N1002.3   86
23   12.2  16.6    14:47   8.4     7:07    6    0   0.0   2  18    15:30 SSW1010.8   78
24   14.3  18.9    15:32  10.5     5:32    4    0   0.0   4  27    14:08 SSW1016.8   73
25   15.5  18.9    11:36  12.1     7:44    3    0   0.0   6  27    11:57   E1016.0   73
26   15.2  18.4    13:20  11.9    23:43    3    0   0.0   4  22    13:59  SW1014.7   65
27   12.5  15.6    13:24  10.3    23:15    6    0   0.0   5  34    15:13  SW1016.6   59
28    9.5  11.7    12:13   7.8    23:51    9    0   0.0   8  31    13:19   N1019.8   68
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  11.4  18.9  24/2/13   4.9  18/2/13  194    0 158.0   5  46   3/2/13  SW1011.4   73

HEAT BASE: 18.3
COOL BASE: 18.3

                 MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 3/2013
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1     9.7  14.4    14:25   5.8     5:51    9    0   0.0   3  18     9:55   N1017.8   63
2    10.7  14.6    12:58   7.2     5:35    7    0   0.0   4  30    21:17   N1012.7   69
3    10.3  12.8    13:44   8.0    23:57    8    0   9.3  12  38    10:01   N1009.6   73
4    10.2  15.1    14:54   6.1     6:31    8    0   0.0   2  19    15:37 ESE1016.3   66
5     9.5  13.1    12:00   7.4     4:45    9    0   0.0   6  27    12:02   N1025.5   65
6    10.1  14.4    13:27   6.9     5:57    8    0   0.0   6  33     8:51   N1024.1   58
7    11.5  13.5    16:59  10.3     5:37    7    0   4.1   1  12    13:03   N1015.6   77
8    13.1  17.2    13:45   9.9     6:28    5    0   0.5   2  20    14:49  SW1010.6   78
9    14.9  19.8    14:12  10.8     4:31    4    0   0.0   3  22    12:42  SW1007.6   75
10   15.2  19.8    12:41  11.6     6:01    3    0   0.0   3  22    13:00 SSW1007.1   67
11   16.2  20.9    14:51  12.1     6:34    3    0   0.0   3  23    11:41  SW1002.4   70
12   16.5  20.4    12:33  13.5     7:16    2    0   0.0   5  24    16:46  SW1002.3   53
13   15.3  19.3    13:17  11.3     6:50    3    0   0.0   5  25    13:24 SSW1005.2   61
14   16.8  20.8    12:59  13.9    23:59    2    0   0.0  10  36    19:40 SSW 997.4   61
15   13.5  16.6     9:53   9.9    23:58    5    0   0.0   9  36    13:52 SSW 997.1   56
16    9.9  13.1    11:22   7.4    23:47    8    0   0.6   3  19    14:00 WNW1007.4   61
17    8.9  12.5    13:41   6.1     6:59    9    0   0.0   4  16    15:35   E1017.7   60
18   10.1  13.0    11:33   6.4     0:00    8    0   0.0   4  22    15:27 SSW1017.6   69
19   14.2  17.6    14:08  11.2     0:00    4    0   0.0   6  31    13:40 SSW1009.9   74
20   15.5  20.1    14:23  10.4     6:42    3    0   0.0   3  22    14:25  SW1010.3   69
21   16.4  18.7    10:35  14.1     4:52    2    0   0.0   5  25    23:45   E1003.1   71
22   14.4  18.3    13:36  10.9     6:28    4    0   0.0  10  40    14:34  SW1002.0   48
23   13.4  18.3    14:57   8.7     5:58    5    0   0.0   5  24    10:51  SW1010.9   36
24   14.3  19.2    13:13   9.5     5:48    4    0   0.0   4  23    15:56  SW1013.4   62
25   15.4  18.4    14:04  12.7     3:36    3    0   0.0   7  32    19:20   E1006.9   71
26   15.9  19.8    13:57  12.7     5:16    3    0   0.0   7  35    14:49  SW 999.9   63
27   15.7  20.1    15:03  12.1     5:59    3    0   0.0   5  33    13:23  SW1005.2   62
28   14.8  18.7    14:24  12.3    23:58    3    0   2.5   3  19    14:45   E1012.9   70
29   15.2  19.9    13:30  11.3     4:41    3    0   0.0   3  24    12:49   N1015.5   73
30   18.3  24.4    12:25  13.3     5:45    2    2   0.0   3  27    13:54  SW1011.5   63
31   17.7  22.6    12:26  14.3     7:24    1    1   0.0   4  32    14:19  SW1007.2   68
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  13.7  24.4  30/3/13   5.8   1/3/13  147    5  17.0   5  40  22/3/13  SW1009.7   65

HEAT BASE: 18.3
COOL BASE: 18.3

                 MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 4/2013
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    17.7  22.3    15:53  12.9     7:21    2    1   0.0   6  39    15:14  SW1008.0   51
2    17.6  21.8    14:11  13.8     7:05    1    1   0.0   3  23    14:48 ESE1007.2   54
3    17.6  21.5    14:40  14.8    23:49    1    1   0.0   7  35    13:19  SW 999.5   56
4    16.6  21.8    14:49  12.7     7:18    2    1   0.0   6  38    13:18  SW1025.7   51
5    17.6  22.6    15:31  13.4     7:12    2    1   0.0   5  31    18:37  SW1010.6   50
6    18.3  23.3    13:03  13.6     7:05    1    1   0.0   2  16    14:22  SW1007.0   58
7    17.6  20.6    15:41  15.4    23:44    1    0   1.1   9  38    12:30 ENE 996.6   64
8    14.7  16.3    15:49  12.8    23:57    4    0   0.5   3  15    16:53 WNW1001.7   67
9    15.5  20.8    15:35  11.2     7:03    3    0   0.0   5  36    13:44  SW1012.0   62
10   16.5  21.4    14:14  11.9     6:22    2    1   0.0   3  22    19:15  SW1013.1   59
11   17.2  22.5    13:25  12.4     6:27    2    1   0.0   3  18    15:15 ESE1013.0   56
12   17.9  23.1    14:26  12.9     6:55    2    1   0.0   4  23    18:13  SW1015.6   54
13   18.9  24.6    14:12  13.6     6:38    1    2   0.0   4  21    17:37  SW1017.1   52
14   18.6  24.4    13:55  15.5     6:33    1    2   0.0   5  35    19:12   N1016.9   56
15   14.8  17.5    12:54  12.2     7:59    3    0   0.0   7  29    13:13   N1016.1   58
16   13.8  17.6    15:32  10.5     5:20    5    0   1.0   7  36    14:08   N1015.6   60
17   14.7  18.4    16:22  12.1     2:40    4    0   0.0   8  36    13:31   N1016.9   43
18   14.1  17.2    13:48  11.2     7:13    4    0   0.0   8  39    11:56   N1016.9   40
19   13.4  16.9    15:01  10.4     6:12    5    0   0.0   4  29    15:48 NNW1013.5   50
20   14.1  18.2    14:39  10.6     4:42    4    0   0.0   5  29    13:35   N1014.3   53
21   16.4  21.6    15:23  10.8     7:00    3    1   0.0   4  24    12:15   N1014.4   47
22   17.4  22.1    14:07  12.6     7:17    2    1   0.0   4  20    14:23   N1015.3   47
23   17.8  21.9    14:17  13.8     7:05    1    1   0.0   6  25    10:33   N1019.8   50
24   19.5  25.2    16:39  13.7     7:03    1    2   0.0   5  28    14:09   N1023.7   43
25   22.1  26.9    15:29  16.9     2:14    0    4   0.0   6  27    15:05   N1022.3   39
26   22.5  28.3    15:33  16.0     7:10    0    5   0.0   4  22    13:54   N1017.4   36
27   22.5  27.6    13:59  17.2     6:53    0    4   0.0   4  26    16:26  SW1012.9   38
28   21.8  27.3    14:48  16.6     6:42    0    4   0.0   4  25    15:22  SW1014.5   41
29   23.0  29.2    14:31  16.8     6:36    0    5   0.0   3  21    15:05   N1017.3   35
30   24.6  29.7    15:50  18.8     6:57    0    6   0.0   6  26    12:49   N1017.4   32
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  17.8  29.7  30/4/13  10.4  19/4/13   58   44   2.6   5  39   1/4/13   N1013.7   50

HEAT BASE: 18.3
COOL BASE: 18.3

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 5/2013
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    24.8  29.6    14:30  19.6     6:24    0    7   0.0   5  33    14:45   N1015.2   36
2    25.7  29.7    15:25  21.6    23:56    0    7   0.0  12  46    10:48   N1012.6   29
3    24.4  30.1    15:31  19.6     5:52    0    6   0.0   5  26    11:58  SW1010.8   41
4    24.6  30.4    14:02  19.9     5:39    0    6   0.0   3  20    17:36  SW1011.4   47
5    25.5  30.6    14:50  20.3     5:12    0    7   0.0   4  20    16:56   N1014.5   42
6    25.0  29.3    15:13  21.6     6:39    0    7   0.0   7  29    14:06   N1016.1   44
7    23.8  27.8    13:15  20.6     6:44    0    6   0.0   8  33    11:56   N1012.9   44
8    20.8  24.3    15:17  17.4    23:56    0    2   0.0   4  23    15:30   N1010.4   59
9    19.1  23.1    12:39  16.8     5:52    0    1   0.0   8  36    15:30   N1010.2   67
10   19.3  22.7    17:57  16.6     5:22    0    1   0.0   5  33    12:58   N1010.3   65
11   21.4  26.7    15:00  16.8     6:22    0    3   0.0   4  25    18:42  SW1008.6   56
12   22.4  26.9    13:00  19.9     6:11    0    4   0.0   5  23    16:14  SW1004.6   55
13   19.4  23.4    14:45  16.9    22:26    0    1   4.2   3  19    14:20 WNW1003.8   61
14   18.0  21.8    16:41  15.9     8:22    1    1   7.2   3  29    12:22  NW1006.6   66
15   20.7  25.8    14:52  15.2     6:02    1    3   0.0   4  23    17:28  SW1009.8   57
16   20.8  25.6    14:28  17.2     6:09    0    3   0.0   3  26    16:17  SW1010.8   59
17   21.5  26.2    16:58  17.9     5:46    0    3   0.0   2  20    11:20  SW1010.4   60
18   24.2  31.1    14:31  18.4     6:11    0    6   0.0   3  21    14:59  SW1013.2   58
19   26.0  32.4    14:21  20.9     6:18    0    8   0.0   3  25    14:46  SW1012.7   51
20   26.7  32.4    15:23  21.7     6:26    0    8   0.0   2  15    16:29  SW1011.7   50
21   27.0  32.3    14:59  21.9     6:19    0    8   0.0   3  26    15:29  SW1011.7   44
22   25.7  29.9    13:08  21.6     6:26    0    7   0.0   4  29    18:16  SW1009.1   46
23   25.6  29.8    16:18  21.9    23:41    0    7   0.0  10  38    11:13  SW1002.8   44
24   23.0  26.6    15:23  19.3     5:50    0    5   0.0   9  36     0:46  SW1008.5   45
25   23.1  27.8    14:47  18.7     6:46    0    5   0.0   8  34    17:02  SW1012.0   44
26   24.0  28.5    16:03  19.0     6:30    0    5   0.0   5  26    12:23  SW1011.8   42
27   22.6  26.9    14:57  18.6     6:13    0    4   0.0   6  23    18:30  SW1012.9   35
28   22.0  26.2    13:14  17.4     6:15    0    4   0.0   4  21    13:52   E1011.5   49
29   24.8  29.9    15:19  21.4     0:30    0    6   0.0   5  26    11:59   E1002.8   45
30   25.3  30.4    15:33  21.1     6:18    0    7   0.0   6  27    10:33  SW1005.0   46
31   24.3  28.3    15:28  20.3    23:58    0    6   0.0   8  32    12:41  SW1005.1   40
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  23.3  32.4  19/5/13  15.2  15/5/13    4  157  11.4   5  46   2/5/13  SW1010.0   49

HEAT BASE: 18.3
COOL BASE: 18.3

                 MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 6/2013
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    20.8  24.8    13:08  17.3     6:49    0    3   0.0   5  24    18:28  SW1008.9   47
2    21.5  26.1    15:31  17.4     6:34    0    3   1.1   6  36    18:40  SW1005.9   53
3    22.0  27.0    14:29  17.3     5:24    0    4   0.0   4  25    19:14  SW1010.1   48
4    23.5  28.2    13:42  19.1     6:37    0    5   0.0   6  34    15:14  SW1009.9   48
5    23.5  27.6    16:46  19.2     6:21    0    5   0.0   5  22    15:12  SW1012.0   46
6    23.2  26.7    12:05  18.9     6:22    0    5   0.0   4  19    14:35   E1014.0   56
7    23.4  27.0    17:33  20.9     4:28    0    5   0.0   3  15    11:14  SW1012.1   51
8    22.9  27.8    13:50  20.4     4:40    0    5   1.5   6  34    10:57   N1009.4   60
9    23.6  29.1    15:07  18.3     6:47    0    5   0.0   4  23    19:37  SW1011.7   58
10   25.3  30.4    14:16  19.9     6:21    0    7   0.0   4  21    13:25  SW1011.7   53
11   26.1  31.3    14:38  21.2     6:25    0    8   1.1   5  20    13:25   E1005.9   50
12   22.7  28.4    13:00  18.1    15:21    0    4  10.3   3  26    14:55   E1005.1   56
13   20.7  23.4    14:29  18.5     5:47    0    2   0.0   4  29    14:40   N1007.9   68
14   21.7  25.4    17:44  18.6     4:04    0    3   1.1   3  22    10:17   N1010.6   66
15   24.1  29.6    14:49  18.9     6:02    0    6   0.0   3  28    12:02  SW1012.0   57
16   26.4  33.2    15:30  20.2     6:01    0    8   0.0   3  19    16:36  SW1012.9   53
17   27.9  32.9    14:43  21.8     6:20    0    9   0.0   5  25    14:32   N1013.8   46
18   28.6  31.9    13:59  25.1     6:03    0   10   0.0   9  38    11:45   N1013.6   42
19   28.5  32.2    16:12  24.6     5:38    0   10   0.0   8  36    14:39   N1012.0   41
20   29.1  32.8    14:59  25.8     6:27    0   11   0.0  14  42     8:49   N1012.1   38
21   27.4  30.9    15:20  24.5     6:27    0    9   0.0   9  36     1:07 NNE1012.8   43
22   28.3  32.9    16:03  22.9     6:35    0   10   0.0   7  34    11:16 NNE1011.3   34
23   29.5  35.1    15:01  23.3     6:21    0   11   0.0   4  26    12:44 WSW1009.3   38
24   30.1  35.9    14:01  24.9     5:58    0   12   0.0   4  23    15:53  SW1007.8   40
25   29.8  35.1    13:54  24.7     6:56    0   10   0.0   4  26    16:40 SSW1007.4   39
26   28.8  34.4    14:05  24.3     6:28    0   11   0.0   4  42    12:17 ESE1008.9   46
27   27.7  31.7    12:46  24.3     6:23    0    9   0.0   5  30    14:35   N1010.9   52
28   26.8  30.5    12:10  23.1     6:02    0    9   0.0   4  24    16:55 ESE1011.4   55
29   27.0  31.9    14:43  22.5     6:03    0    9   0.0   5  29    19:02  SW1009.5   50
30   25.6  30.1    14:19  22.3     5:13    0    7   0.0   6  23    12:28  SW1007.6   42
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  25.5  35.9  24/6/13  17.3   1/6/13    0  216  15.1   5  42  20/6/13  SW1010.3   49

HEAT BASE: 18.3
COOL BASE: 18.3

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 7/2013
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    25.5  30.2    16:28  21.0     6:03    0    7   0.0   5  36    18:34 WNW1012.5   44
2    25.9  30.6    14:15  21.5     5:59    0    8   0.0   5  24    14:26   N1014.5   47
3    25.9  30.1    14:21  22.1     6:09    0    8   0.0   7  29    19:01   N1012.8   42
4    26.1  30.2    16:14  21.9     4:45    0    8   0.0   6  33    13:27   N1011.6   41
5    26.3  29.9    16:01  22.3     6:30    0    8   0.0   5  35    14:22   N1011.4   42
6    26.5  29.5    15:14  23.6     5:34    0    8   0.0   7  34    10:22   N1010.5   48
7    27.3  30.8    15:53  24.0     6:47    0    9   0.0  11  38    17:12   N1011.4   49
8    28.4  32.3    16:17  24.3     6:46    0   10   0.0   9  38    18:47   N1013.5   40
9    28.9  32.5    16:53  25.6     5:34    0   11   0.0   9  36     9:23   N1011.7   41
10   28.2  31.9    15:48  24.6     6:05    0   10   0.0   8  29    13:35   N1008.1   45
11   28.4  32.4    14:56  24.2     6:10    0   10   0.0   5  24    17:18   N1007.8   42
12   28.9  33.5    13:17  24.4     6:39    0   10   0.0   3  17    15:36   N1010.3   43
13   28.6  32.3    14:43  24.9     6:43    0   10   0.0   5  27    13:28   N1011.4   45
14   28.5  32.7    16:04  24.6     5:35    0   10   0.0   5  28    17:15   N1011.4   42
15   27.8  32.1    15:55  24.4     5:52    0   10   0.0   6  32    19:08 NNE1011.1   41
16   27.5  31.0    12:51  24.0     6:43    0    9   0.0   7  36    16:34   N1011.5   41
17   25.0  27.1    15:53  23.3     8:11    0    7   0.0   9  37    10:27   N1013.4   51
18   25.8  29.3    15:22  22.9     5:51    0    8   0.0   9  37    11:13   N1014.2   44
19   26.3  29.8    15:37  23.1     6:20    0    8   0.0   8  36    16:00   N1013.3   40
20   26.9  31.3    16:14  22.2     6:09    0    9   0.0   6  29    15:57   N1010.1   39
21   28.3  33.1    15:47  23.0     6:11    0   10   0.0   5  29    13:21   N1009.9   38
22   26.0  28.8    15:38  23.9     6:28    0    8   0.0   8  36    13:06   N1010.7   50
23   26.2  30.2    16:02  22.4     6:26    0    8   0.0   6  32    17:15   N1010.4   41
24   28.2  33.8    15:16  22.2     5:54    0   10   0.0   4  28    12:32   N1011.2   33
25   29.7  35.8    15:06  23.8     6:43    0   11   0.0   3  49    16:23  SW1011.7   34
26   30.5  35.9    15:50  24.8     5:37    0   12   0.0   4  23     2:22   N1010.5   33
27   29.9  33.2    13:14  27.2     4:40    0   11   0.0   8  32    19:39   N1010.8   35
28   29.1  32.9    16:53  25.6     6:23    0   11   0.0   8  33    13:04   N1013.9   38
29   29.9  34.1    16:34  25.6     5:45    0   12   0.0   6  35    13:34   N1014.2   35
30   31.4  36.9    15:25  25.7     6:45    0   13   0.0   4  30    14:34  SW1009.5   37
31   30.9  34.9    13:26  27.3     3:48    0   13   0.0   8  36    14:30   N1006.8   41
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  27.8  36.9  30/7/13  21.0   1/7/13    0  294   0.0   6  49  25/7/13   N1011.3   41

HEAT BASE: 18.3
COOL BASE: 18.3

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 8/2013
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    28.3  31.2    14:46  25.9     6:52    0   10   0.0  10  36    12:15   N1012.0   48
2    28.0  31.2    15:01  24.9     6:23    0   10   0.0   8  36    15:03   N1012.9   44
3    28.8  32.4    16:13  25.4     6:49    0   10   0.0   8  31    13:30   N1012.7   40
4    30.1  34.3    15:30  25.9     6:07    0   12   0.0   8  36    17:34 NNE1012.4   36
5    27.8  30.9    13:33  25.0     6:48    0   10   0.0  10  46     8:11   N1012.9   38
6    27.4  30.6    15:42  24.8     5:11    0    9   0.0  10  46     9:54   N1011.4   38
7    28.0  31.1    14:37  25.3     4:19    0   10   0.0  11  37    11:47 NNE1011.5   37
8    28.8  33.1    16:55  25.6     7:02    0   10   0.0  12  37     2:08   N1012.4   36
9    29.2  33.7    15:58  25.3     5:29    0   10   0.0   7  31    14:11   N1010.7   38
10   29.2  34.6    15:21  24.8     6:56    0   11   0.0   4  21    19:49 ESE1005.7   46
11   28.6  31.7    13:50  25.9     6:42    0   10   0.0   8  38    11:24   N1006.5   42
12   28.7  32.1    15:51  24.9     6:50    0   10   0.0   6  38    17:40   N1011.4   39
13   29.3  33.4    14:04  24.8     6:40    0   11   0.0   6  37     9:54 NNE1011.2   36
14   29.7  33.8    15:11  25.4     6:24    0   11   0.0   7  38    12:38   N1009.5   34
15   29.5  34.1    15:16  25.6     5:52    0   11   0.0   7  35    11:52   N1009.8   37
16   28.2  30.6    16:36  24.9     6:00    0    9   0.0  11  38    13:27   N1010.5   51
17   27.8  31.0    14:41  24.8     6:45    0    9   0.0  12  39    14:47   N1010.6   53
18   28.3  31.9    15:03  24.4     6:49    0   10   0.0   6  37    12:04   N1012.9   39
19   28.7  33.4    15:28  24.2     5:19    0   10   0.0   5  34    13:19 NNE1012.1   37
20   29.0  33.4    14:49  25.0     6:43    0   11   0.0   9  38    15:51   N1010.4   37
21   27.5  30.7    14:43  24.6     6:57    0    9   0.0   9  35    10:58   N1010.7   43
22   26.8  30.2    13:37  23.5     7:04    0    8   0.0   8  29    14:12   N1009.9   49
23   27.5  31.0    15:46  24.2     6:44    0    9   0.0   5  27     9:35   N1011.1   42
24   27.6  32.5    14:12  22.9     6:42    0    9   0.0   3  23    15:26  SW1012.0   38
25   28.1  32.9    14:39  23.8     6:58    0   10   0.0   3  23    16:27  SW1010.3   44
26   28.6  34.2    14:38  23.6     7:11    0   10   0.0   3  23    15:46 WSW1010.5   44
27   29.4  35.1    15:11  24.4     6:06    0   11   0.0   3  27    18:00  SW1010.4   45
28   30.6  36.8    14:43  25.5     6:33    0   12   0.0   3  33    15:19  SW1009.7   44
29   30.1  35.1    13:33  26.1     7:25    0   12   0.0   4  23    12:50   E1010.6   44
30   29.1  33.2    14:24  26.1    23:19    0   11   0.0   4  25    16:54   E1010.8   46
31   26.4  29.5    15:22  24.5    22:58    0    8   0.0   7  34    17:41 NNE1012.8   49
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  28.5  36.8  28/8/13  22.9  24/8/13    1  316   0.0   7  46   5/8/13   N1010.9   42

HEAT BASE: 18.3
COOL BASE: 18.3

                 MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 9/2013
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    25.6  29.1    15:34  22.2     6:18    0    7   0.0   7  34     3:44   N1015.5   43
2    26.0  30.6    15:09  22.2     5:04    0    8   0.0   5  25    16:39   N1016.3   38
3    26.4  31.5    14:44  21.9     6:48    0    8   0.0   3  20    15:35  SW1015.9   53
4    25.8  29.4    13:35  21.9    23:52    0    7   0.0   7  35    12:03   N1016.7   49
5    24.3  28.6    13:44  20.1     4:19    0    6   0.0   4  19    17:44   N1016.5   44
6    25.2  29.8    15:07  20.9     6:38    0    7   0.0   2  24    14:50  SW1012.0   53
7    24.9  28.1    16:16  22.7     4:45    0    7   0.0   1  12    17:12   N1013.9   59
8    25.3  30.2    13:40  21.6     4:40    0    7   0.0   6  35    18:35 NNE1016.6   49
9    24.7  28.5    15:16  21.3     7:08    0    6   0.0   6  32    14:37 NNE1018.6   42
10   25.5  30.7    14:42  21.1     7:19    0    7   0.0   4  25    16:20  SW1016.5   48
11   26.9  32.2    14:32  22.0     7:22    0    8   0.0   3  22    15:27  SW1014.3   53
12   28.1  33.9    14:33  23.4     7:12    0   10   0.0   3  23    16:00  SW1012.8   52
13   28.0  33.1    14:01  24.3     6:59    0   10   0.0   5  25    16:37  SW1012.3   53
14   26.0  29.9    13:29  22.8    23:15    0    8   0.0   5  21    12:02   E1014.0   45
15   24.8  29.8    14:21  21.1     7:04    0    6   0.0   4  25    10:40 ESE1013.0   45
16   24.4  27.7    11:04  21.3     7:13    0    6   0.0   4  19    20:40  SW1004.9   56
17   24.7  28.9    14:11  20.4     7:18    0    6   0.0   5  25    17:41 SSW1004.3   55
18   26.0  30.6    15:17  22.6     6:06    0    8   0.0   6  32    17:29 SSW1004.3   49
19   24.8  29.6    14:40  20.9     7:21    0    6   0.0   3  23    13:51  SW1004.9   53
20   24.5  28.9    13:04  21.3     7:32    0    6   0.0   3  29     2:54 ESE1009.4   57
21   22.7  26.3    13:17  20.3     6:14    0    4   0.0   6  24    10:22   N1014.6   63
22   21.3  24.2    10:48  18.7    23:19    0    3   0.0   6  30    19:00 NNE1016.4   55
23   20.6  24.3    14:36  17.9     5:04    0    2   0.0   4  28    12:25   N1014.6   51
24   21.8  27.1    13:48  17.3     6:49    0    4   0.0   2  18    14:18  SW1012.1   54
25   23.2  28.4    14:10  18.4     7:34    0    5   0.0   3  19    14:13  SW1014.2   61
26   23.8  28.6    14:03  19.9     7:31    0    5   0.0   3  23    13:56 SSW1013.5   64
27   24.2  29.9    14:25  19.8     7:19    0    6   0.0   3  19    15:31   E1010.9   57
28   23.3  28.9    15:23  19.8     6:58    0    4   0.0   2  24    16:08  SW1011.8   64
29   24.3  29.3    14:33  20.3     6:55    0    6   0.0   3  19    16:35  SW1011.7   62
30   24.6  28.9    16:15  20.9     4:39    0    6   0.0   3  27    17:17 SSW1007.3   66
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  24.7  33.9  12/9/13  17.3  24/9/13    1  190   0.0   4  35   4/9/13  SW1012.7   53

HEAT BASE: 18.3
COOL BASE: 18.3

                MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 10/2013
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    23.0  26.8    15:31  19.1     4:47    0    5  23.8   6  34    14:57  SW1001.0   70
2    20.3  23.6    11:32  16.7    23:46    0    2   0.0   7  36    15:38   N1007.0   65
3    15.5  17.4    12:39  14.1    22:03    3    0   2.6   9  29    17:56   N1017.8   68
4    13.9  15.9    14:10  12.7     7:19    4    0   0.0   9  34    11:42   N1024.3   62
5    13.7  16.7    15:20  11.9     4:57    5    0   0.0   7  24     9:46   N1024.5   60
6    14.1  18.1    15:50  11.1     4:04    4    0   0.0   7  28     9:59 NNE1023.7   63
7    15.8  19.8    14:48  12.6     0:09    3    0   0.0   9  35    10:39   N1024.8   61
8    18.1  22.7    15:42  14.9     4:41    1    1   0.0   6  29    18:38 NNE1024.1   57
9    19.1  23.8    15:36  14.7     6:39    1    2   0.0   2  16     7:17   E1021.5   57
10   18.3  20.8    16:41  16.1     6:56    1    1   0.0   1  18    11:30 SSW1018.1   79
11   21.2  26.8    14:42  16.1     7:23    1    3   0.0   2  22    11:10 SSW1019.2   71
12   22.5  27.9    16:23  18.1     7:47    0    4   0.0   2  17    14:14  SW1020.3   75
13
14   22.5  26.7    14:54  19.5     5:44    0    4   0.0   6  24     8:42 NNE1018.6   56
15   21.5  25.8    13:49  18.1     7:15    0    3   0.0   3  24    17:08  SW1016.4   68
16   20.2  21.6     9:54  18.3    12:24    0    2   6.2   2  17    11:37  SW1008.3   81
17   18.8  21.9    12:09  16.5    23:22    0    1   1.0   5  31    13:50 WNW1001.0   61
18   19.6  24.1    15:10  16.6     0:22    0    2   0.0   6  26    15:25 WNW1010.2   52
19   19.6  22.8    14:21  16.5    23:57    0    1   0.0   6  28    13:02 NNE1020.7   45
20   17.4  21.5    13:22  14.5     6:16    1    1   0.0   6  32    18:32   N1026.3   57
21   17.7  22.7    15:14  13.7     7:38    2    1   0.0   3  12    12:50   N1022.6   55
22   18.6  23.8    15:55  14.3     7:23    1    2   0.0   2  15    14:19  SW1019.6   67
23   19.8  24.9    13:20  14.9     5:24    1    2   0.0   6  36    11:43 NNE1019.9   56
24   20.1  23.3    13:27  17.4     7:53    0    2   0.0   6  31    12:20   N1020.5   52
25   18.3  23.3    15:10  13.9     7:34    1    1   0.0   2  25    16:35 NNE1019.2   50
26   17.8  23.5    15:21  13.0     6:07    2    1   0.0   2  20    16:57   N1019.6   42
27   18.1  24.4    14:13  12.5     6:54    2    2   0.0   2  16    15:19 SSW1018.5   49
28   18.2  23.6    13:35  13.6     6:31    1    1   0.0   2  16    14:29  SW1017.3   68
29   18.6  24.4    12:52  13.8     6:46    1    2   0.0   1  14    12:56  SW1015.3   68
30   19.3  25.1    13:16  15.0     5:40    1    2   0.0   2  25    13:22   N1015.5   63
31   19.4  23.8    12:53  15.6     5:56    1    2   0.0   5  30     9:47   N1017.8   56
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  18.8  27.9 12/10/13  11.1  6/10/13   38   50  33.6   4  36  2/10/13   N1017.8   61

HEAT BASE: 18.3
COOL BASE: 18.3

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 11/2013
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    18.3  21.9    13:03  15.7    23:58    1    1   0.0   6  30     3:44   N1019.5   59
2    16.9  21.1    14:49  13.3     6:39    2    1   0.0   2  12    16:36   E1018.6   67
3    17.7  21.9    13:42  14.0     6:25    1    1   0.0   2  15    14:36  SW1017.0   77
4    18.6  22.8    13:07  15.1     6:44    1    1   0.0   3  19    13:11  SW1015.1   77
5    19.7  22.9    11:48  16.9     1:52    0    2   0.0   7  33    15:52 SSW1008.4   75
6    16.8  20.4     3:58  15.1    22:42    2    0  29.5   6  32     5:54 ESE1002.4   83
7    17.1  19.9    11:07  14.8    23:57    1    0   0.0   5  32    13:21 NNE1011.5   67
8    17.0  21.8    14:11  12.5     7:01    2    1   0.0   2  15    12:56   N1018.7   58
9    17.0  21.8    14:40  13.3     3:51    2    1   0.0   2  13     9:19   N1017.1   70
10   16.9  20.9    14:01  13.0     7:25    2    1   0.0   1  15    11:40  SW1012.9   79
11   18.0  21.3    12:39  15.5     6:37    1    1  21.3   5  32    14:00 ESE1010.8   84
12   18.5  20.6    13:43  16.5    23:58    0    0   2.6   6  26    12:08   E1015.9   86
13   16.9  20.2    13:12  15.1    21:22    2    0   0.5  10  36    22:37   N1015.2   78
14   14.9  16.5    12:40  13.8     6:18    3    0  16.0   8  30     0:03   N1011.5   84
15   14.8  17.9    12:35  13.1     7:33    3    0   0.0   6  29    19:04   N1014.4   77
16   13.9  15.4    12:15  13.1    23:42    4    0   0.0  10  37     7:55   N1019.3   76
17   13.4  16.1    12:42  11.2    23:57    5    0   0.0   6  34    13:31   N1019.2   64
18   12.8  16.1    13:11   9.9     7:31    6    0   0.0   5  29    16:05   N1018.8   68
19   14.0  16.7    15:01  11.2     7:15    4    0   0.0   3  18    10:40   E1017.6   70
20   16.5  19.3    15:16  14.9     0:00    2    0   5.2   3  27    13:50   E1012.1   86
21   16.5  20.1    11:22  13.4     7:26    2    0  13.5   3  32    19:00 SSW1008.7   80
22   15.0  18.6    14:44  12.9     7:06    3    0   0.5   2  19    14:06 SSW1005.9   79
23   15.2  19.2    13:35  12.1     5:21    3    0   2.1   3  30    12:14 SSW1007.2   81
24   14.3  17.3    10:28  13.0    23:29    4    0  41.4   2  23     5:31 SSW1005.4   87
25   13.8  17.5    14:13  10.9     6:50    4    0   0.0   1  18    12:28  SW1005.0   78
26   13.6  17.8    13:43  11.1     5:54    5    0   1.1   1  18    14:04  SW1005.3   80
27   12.7  16.1    12:20   9.9    22:17    6    0   0.0   3  25    15:16 WSW1005.3   64
28   10.7  13.8    12:28   8.2    23:55    8    0   0.0   3  23    11:36   N1023.1   65
29   10.2  14.6    14:59   6.7     6:08    8    0   0.0   1  12    21:48   N1019.7   70
30   10.8  12.3    12:09   8.7     3:24    7    0   2.6   6  22     7:14   N1017.9   79
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  15.4  22.9  5/11/13   6.7 29/11/13   96   10 136.3   4  37 16/11/13   N1013.3   75

HEAT BASE: 18.3
COOL BASE: 18.3

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 12/2013
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    14.3  16.6    13:03  10.9     0:12    4    0   1.5   8  36    19:26   N1015.1   84
2    14.5  15.9    13:45  13.2    22:17    4    0  18.7  10  33    17:55   N1015.1   87
3     9.1  13.3     0:32   5.9    21:37    9    0   0.5  19  76     7:45   N1014.0   76
4     7.4   9.8    14:34   5.9     0:00   11    0   0.5   6  36     2:04 WNW1017.7   69
5     8.4  13.5    14:46   4.4     6:57   10    0   0.0   1  10    12:29 SSW1016.7   62
6     9.4  14.2    14:40   4.6     7:04    9    0   0.0   2  19    12:56 SSW1013.4   63
7     9.8  13.8    10:51   7.8     4:28    9    0   0.0   4  29    12:17   N1014.1   68
8     7.2  10.5    10:56   5.6     7:27    7    0   0.0   3  27     0:44   N1025.0   51
9     8.4  13.1    13:22   4.1     7:25   10    0   0.0   2  27    15:24 SSW1026.1   57
10    9.7  14.1    14:00   6.6     5:21    9    0   2.1   6  32    20:33   N1021.0   68
11    5.8   7.4    14:19   4.5     7:03   12    0   0.0  11  40    11:13   N1030.5   51
12    6.5   9.8    14:18   3.0     6:50   12    0   0.0   3  20    19:54 NNW1025.3   58
13    8.0   9.3    12:10   6.8    23:19   10    0   0.0   3  19     0:28 NNE1021.2   75
14    8.7  12.9    14:16   4.6     7:53   10    0   0.0   1   9    13:40 NNW1024.6   73
15   11.0  14.8    12:47   7.6     4:18    7    0   0.0   1  10    22:43 NNW1026.5   80
16   10.7  12.4    10:58   9.2    23:47    8    0   0.0   8  28    13:17   N1026.5   78
17    8.6   9.9    11:11   7.3    23:19   10    0   0.0   8  32    16:51   N1027.9   72
18    8.2  10.2    11:50   6.5     6:54   10    0   0.0   4  27    17:54 WNW1023.9   73
19    8.9  11.4    12:00   7.4     8:00    9    0   0.0   3  21    14:19   N1025.1   69
20    8.6  12.2    15:31   5.3     3:58   10    0   0.0   2  14     9:19 NNW1027.3   68
21    8.9  13.3    14:47   5.2     7:28    9    0   0.0   1   7    19:02   E1031.3   74
22    9.7  14.7    13:51   6.3     2:54    9    0   0.0   4  29    14:44   N1030.0   63
23    9.8  13.3    14:31   7.1     5:55    8    0   0.0   4  18     7:05   N1026.3   71
24   10.1  11.4    14:18   9.1     0:00    8    0   0.0   5  28    17:14   N1024.1   78
25   12.0  14.8    12:01  10.3     1:37    6    0   2.0   9  27    18:20   N1018.8   84
26   13.2  15.8    14:39  10.8     5:24    5    0   0.6   3  21    14:26   E1014.4   84
27   13.0  14.7     4:26  11.1    23:57    5    0  30.5   4  33     9:06 ESE1009.1   86
28   11.9  14.4    14:49  10.6    23:55    6    0   1.6   8  34     9:40   N1010.4   85
29   11.9  15.8    12:35   9.4     8:18    6    0   0.0   2  29    13:57   E1014.5   72
30   11.1  15.4    15:15   7.6     7:27    7    0   0.0   2  19    22:21   N1018.3   71
31    9.3  10.7    00:02   7.9    22:59    8    0   0.0   2  22    12:56   N1014.7   77
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT   9.8 16.6    1/12/13  3.0 12/12/13  257    0   58.0  5 76  3/12/13    N1020.9   72

HEAT BASE: 18.3
COOL BASE: 18.3

                 MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 1/2014
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1     8.8   9.6    10:45   8.3     0:03    9    0   5.6   8  35    14:55   N1018.7   79
2    10.6  13.0    12:51   8.9     0:00    8    0   0.6   5  29     0:36   N1018.0   77
3    10.5  15.1    12:46   7.3     7:10    8    0   0.0   1   9    16:01   N1019.9   75
4    10.4  14.3    12:20   7.9     3:18    8    0   0.0   3  20    13:52 NNW1022.2   74
5    10.7  14.2    13:52   6.9     6:24    8    0   0.0   1  14    13:22 SSW1020.4   80
6    13.1  15.0    13:38  10.9     2:43    5    0   2.0   3  21     6:19   E1017.7   83
7    13.1  15.1    13:35  11.6    22:58    5    0   0.0   8  33    13:37   N1020.5   78
8    12.4  16.1    13:39   9.5     5:11    6    0   0.0   3  19    13:56 SSW1020.0   71
9    12.7  17.4    14:47   9.1     6:41    5    0   0.0   2  11     0:32 SSW1018.8   67
10   12.6  16.4    14:18   9.4     7:46    6    0   0.0   3  22    13:10 SSW1017.7   77
11   12.6  16.3    13:42   9.9     7:57    5    0   0.0   1  12    13:01 NNW1019.7   79
12   13.0  17.5    14:03   9.9     7:29    5    0   0.0   2  17    15:50 SSW1019.5   81
13   12.3  14.5    11:03  10.7     1:58    6    0   0.0   4  22    12:05   N1018.4   77
14   12.8  16.1    13:36  10.7     6:45    5    0   0.0   3  19     8:55   N1016.0   78
15   14.0  16.7    13:18  11.3     0:38    4    0   0.0   5  25    14:59   E1014.7   80
16   13.0  15.9    13:05  11.1    23:54    5    0  12.0   1  12    11:44 SSW1013.9   86
17   12.7  16.9    13:18   9.4     7:23    6    0   0.5   2  20    13:27 SSW1018.6   82
18   12.5  16.6    11:16   9.3     5:25    6    0   0.0   2  18    11:39 SSW1018.9   81
19   14.3  17.7    14:33  11.0     7:41    4    0   0.0   4  27    15:50 SSW1017.5   80
20   15.3  18.1    13:36  12.4     6:39    3    0   0.0   5  33    10:58 SSW1013.0   80
21   15.3  18.9    11:31  11.9    23:47    3    0   0.0   7  35    14:48 SSW1009.6   68
22   13.1  16.5    12:02  10.1     7:43    5    0   0.0   6  31    12:11 SSW1011.8   65
23   12.6  17.4    14:32   9.2     5:45    6    0   0.0   3  27    15:12 SSW1016.1   68
24   12.3  15.1    15:01   9.7     6:31    6    0   1.5   4  31    20:35   E1012.0   77
25   12.9  16.9    11:28  10.7    23:56    5    0  13.0   5  33     0:05 SSW 999.7   76
26   10.2  13.3    14:11   8.3    22:09    8    0  20.7   5  24    10:35   N 994.7   81
27    8.6  11.3    12:02   6.4     7:50    9    0   0.0   3  34    16:49   N 999.0   70
28    9.4  10.7    22:04   8.1     1:53    9    0  67.3   3  22    21:58 ENE 997.8   85
29   11.1  14.9    13:01   7.8     7:38    7    0   4.6   4  26    11:18 SSW1005.3   75
30   10.6  14.9    13:20   6.3     7:21    8    0   0.0   2  14    15:48   N1020.1   69
31    9.8  12.3    12:48   7.6    23:16    8    0   0.0  12  36    20:56   N1023.8   74
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  12.0  18.9  21/1/14   6.3  30/1/14  193    0 128.4   4  36  31/1/14   N1014.7   76

HEAT BASE: 18.3
COOL BASE: 18.3

    MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 3/2014
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    12.2  13.5    11:18  11.3    18:41    6    0  13.0   2  33     0:12   E1002.8   69
2    13.4  17.1    14:24  10.8     6:07    5    0   3.6   5  38    14:13 SSW 999.2   73
3    12.1  13.3     2:34  10.4    21:29    6    0  11.4   5  29     9:19 ESE 994.9   84
4    12.7  17.4    13:34   9.3     6:53    6    0   8.8   6  92    17:40 SSW 999.6   77
5    12.3  16.6    13:06   8.6     6:55    6    0   0.0   3  26    14:01 SSW1003.8   74
6    12.1  15.8    11:19   9.0     6:49    6    0   1.1   3  27    17:01 SSW1009.8   76
7    11.9  16.2    13:10   9.8     3:34    6    0   2.0   4  20    18:25   N1013.6   80
8    11.2  14.1    12:46   9.6    22:56    7    0   0.5   8  92    20:33   N1014.8   75
9     8.8  10.2    12:18   7.9    21:48   10    0   0.0  11  41    13:37   N1016.1   74
10    9.3  12.4    13:47   7.8     0:56    9    0   0.0   6  30    11:37 WNW1013.7   68
11    9.1  12.3    12:57   7.3     5:36    9    0   0.0   5  25    15:39 WNW1016.2   66
12   11.1  15.3    13:35   7.9     3:31    7    0   0.0   4  21    12:30 WNW1021.0   53
13   11.4  15.4    12:49   8.1     6:30    7    0   0.0   6  31    14:25   N1024.1   54
14   12.3  17.1    13:17   7.8     3:45    6    0   0.0   5  23    10:53   N1022.5   51
15   12.7  18.1    12:18   7.8     6:35    6    0   0.0   3  22    16:24 SSW1016.8   58
16   13.9  18.8    12:09   9.9     5:35    4    0   0.0   3  20    14:47   E1008.9   73
17   15.4  20.7    13:56   9.6     6:30    3    1   0.0   3  34    11:28 NNE1013.2   59
18   16.7  23.4    12:34  10.9     6:25    3    1   0.0   3  20    14:34 SSW1017.1   53
19   17.2  23.9    12:55  11.6     5:55    5    2   0.0   3  24    15:16 SSW1016.1   55
20   15.7  19.1    12:25  12.3    23:37    8    2   0.0   8  36    10:20 SSW1020.0   50
21   15.1  19.5    13:34  11.3     2:05   11    3   0.0   6  34    18:20   N1021.1   47
22   15.3  20.9    13:09  10.1     6:35   14    3   0.0   3  19    13:02 SSW1017.0   51
23   15.8  21.1    13:06  11.5     5:35   17    4   0.0   3  20    15:01 SSW1012.4   61
24   15.6  19.9    12:32  12.3     6:50   20    4   0.0   3  26    15:04 SSW1009.4   73
25   14.9  18.5    14:31  11.6     5:40   23    4   0.0   8  34    13:52 SSW1007.4   48
26   15.4  19.3    14:30  11.8     6:50   26    4   0.0   5  38    16:34 SSW1011.3   62
27   16.1  19.9    13:15  12.6     6:00   29    4   0.0   5  28    17:34 SSW1011.5   74
28   16.8  21.4    13:52  12.5     6:40   31    5   0.0   5  25    16:09 SSW1009.2   58
29   14.3  17.6    10:32  11.9    23:40   35    5   0.6   5  31    15:15 SSW1012.8   64
30   12.5  15.9    13:45   9.8     7:25   40    5   0.0   9  30    10:25 SSW1017.6   59
31   13.0  18.8    15:25   8.2     6:05    5    0   0.0   4  23     0:53 WNW1012.7   56
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  13.4  23.9  19/3/14   7.3  11/3/14  377   45  41.0   5  92   4/3/14 SSW1012.5   65

HEAT BASE: 18.3
COOL BASE: 18.3

         MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 4/2014
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    14.9  20.8    13:36   9.4     7:15    4    0   0.0   3  23    15:26 SSW1010.1   68
2    16.9  23.5    13:45  11.9     6:44    3    1   0.0   3  20    17:24 SSW1010.9   67
3    17.2  23.1    14:38  12.1     6:37    2    1   0.0   2  23    17:10   E1012.9   64
4    16.7  21.8    13:54  13.3     5:35    2    0   0.0   3  26    14:50 SSW1013.1   69
5    17.9  22.9    14:19  15.0     6:11    2    1   0.0   4  24    14:24   E1009.7   62
6    16.2  20.1    11:55  14.1    23:53    2    0  16.0   4  19    12:19 ENE1008.9   81
7    14.9  18.9    15:44  13.0     2:55    3    0   1.1   5  23     7:52   N1010.8   77
8    16.2  21.2    14:29  11.9     7:13    3    0   0.0   4  23    10:17   N1015.8   65
9    16.9  23.0    15:05  11.8     8:00    2    1   0.0   3  21    18:45 SSW1013.3   69
10   15.8  21.6    13:28  11.6    23:56    3    0   5.1   4  25    19:36 SSW1008.6   73
11   13.8  19.2    14:16   9.4     6:34    5    0   2.0   5  27    17:25 SSW1013.1   62
12   13.8  19.4    14:28   8.9     6:46    5    0   0.0   3  18    15:45 SSW1015.9   58
13   15.0  20.3    13:40  11.7     6:57    4    0   1.6   3  22    14:14 SSW1014.0   69
14   15.5  19.9    14:18  11.5     5:20    3    0   0.0   4  23    11:05   N1013.4   68
15   16.2  21.5    14:04  11.1     6:49    3    1   0.0   5  25    16:51 SSW1010.7   66
16   15.7  20.4    12:14  12.9     5:01    3    0   1.0   6  36    12:31 SSW1007.3   73
17   13.2  15.7    14:10   9.4    23:55    5    0   4.1   3  19    22:23  SW1005.6   76
18   12.9  17.8    15:55   8.6     7:02    5    0   2.0   5  29    11:57 SSW1003.9   67
19   14.3  19.9    14:20   9.3     5:46    4    0   0.0   6  35    13:54 SSW1008.8   61
20   16.2  21.7    15:30  11.1     6:24    3    1   0.0   3  24    16:19 SSW1012.6   64
21   16.9  20.9    16:39  14.5     4:48    2    0   0.5   2  15    16:31 SSW1012.8   71
22   19.4  25.5    13:30  14.1     5:39    1    2   0.0   3  22    14:27  SW1012.7   65
23   20.1  24.8    13:26  15.6     5:57    1    2   0.0   5  22    13:11   E1012.5   61
24   20.6  25.2    13:49  16.3     6:40    0    3   0.0   6  29    14:27 SSW1006.7   61
25   20.3  26.2    15:25  15.8     5:16    0    2   0.0   5  26    11:34 SSW1006.2   61
26   17.9  23.2    15:01  15.7     6:20    1    1   5.1   4  16    15:24   E1008.5   75
27   15.1  17.0    15:45  13.0    23:08    3    0   8.9   4  23     4:30   N1006.1   85
28   15.7  21.8    13:06  11.6     4:53    3    0   4.1   4  27    22:16 SSW1005.0   74
29   17.8  22.5    15:39  13.3     4:05    2    1   0.0   6  28    13:27 SSW1006.9   61
30   17.7  22.0    16:27  13.8     6:15    2    1   0.0   8  36    15:27 SSW1005.8   53
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  16.4  26.2  25/4/14   8.6  18/4/14   78   21  51.5   4  36  30/4/14 SSW1010.1   68

HEAT BASE: 18.3
COOL BASE: 18.3

     MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 5/2014
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    18.4  23.6    13:44  13.5     6:33    1    1   0.0   5  32    12:57 SSW1007.4   58
2    18.8  24.2    14:42  14.1     6:09    1    2   0.0   4  24    13:29 SSW1007.7   62
3    18.7  23.5    13:52  15.0     6:48    1    1   0.0   5  31    14:15 SSW1007.4   71
4    19.8  24.9    14:49  15.4     7:15    1    2   0.0   5  26    11:47 SSW1002.8   63
5    17.8  22.5    12:16  15.3     6:22    1    1   3.1   3  18    15:43 SSW1007.1   64
6    16.9  21.9    11:23  13.5     6:02    2    0   0.0   6  36    17:12   N1015.5   65
7    17.4  21.8    15:39  13.5     6:27    2    1   0.0   8  35    12:01   N1016.9   54
8    18.5  23.9    17:17  12.5     6:19    2    2   0.0   6  29    14:05   N1011.9   45
9    18.7  23.2    16:05  14.4     4:15    1    2   0.0   6  30    13:57   N1009.5   47
10   19.0  23.6    14:45  15.2     4:49    1    2   0.0   4  21    17:57 SSW1011.6   58
11   18.5  24.6    11:25  15.1     6:14    2    1   0.0   1  14    17:26 SSW1011.5   64
12   19.3  23.8    14:19  14.9     6:26    1    2   0.0   3  18    17:08 SSW1013.3   62
13   22.1  25.8    12:18  16.1     7:10    0    3   0.0   3  15    13:39   S1013.6   57
14   20.2  24.4    16:52  16.3     7:30    0    2   0.0   7  36    22:09 SSW1007.7   60
15   17.2  21.2    16:49  13.6     6:30    2    1   0.0  13  35    13:17 SSW1007.8   52
16   16.0  20.9    15:45  12.8     6:20    3    0   0.0   9  33    14:05   S1006.2   56
17   16.2  20.6    12:22  12.5     6:05    3    0   0.0   5  23    15:28   S1015.0   57
18   17.3  21.9    15:23  12.9     7:15    2    1   0.0   3  18    18:53   S1016.0   58
19   16.6  20.2    13:44  13.6     5:47    2    0   0.0   2  14    17:10   S1018.4   68
20   19.2  26.6    12:22  13.9     6:20    1    2   0.0   1  14    15:19   N1016.2   59
21   20.2  24.9    12:13  15.9     6:05    1    2   0.0   6  28    10:07   N1016.2   44
22   21.7  25.9    15:00  16.9     6:40    0    4   0.0   5  34    12:11   N1014.7   51
23   22.0  26.8    14:54  17.4     7:09    0    4   0.0   2  19    18:13   N1013.5   49
24   22.0  27.6    15:10  17.3     7:30    0    4   0.0   2  15    14:40 SSW1009.6   52
25   22.6  28.4    12:33  17.9     7:30    0    4   0.0   2  22    14:31 ESE1015.1   57
26   23.7  28.9    15:13  19.5     3:04    0    5   0.0   2  18    15:36   S1013.3   55
27   23.7  29.2    15:32  19.3     6:20    0    5   0.0   2  20    17:11   N1011.1   56
28   23.9  29.6    14:52  19.1     7:25    0    5   0.0   2  15    13:18   S1010.1   45
29   21.7  25.5    11:25  18.4     6:45    0    3   0.0   4  32    17:33 SSW1007.7   59
30   20.0  23.4    13:05  15.9     5:37    0    2   0.0   9  33    12:49 SSW1007.5   59
31   20.0  24.1    14:54  16.9     7:15    0    2   0.5   4  17    15:35 SSW1008.9   61
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  19.6  29.6  28/5/14  12.5  17/5/14   30   67   3.6   5  36  14/5/14 SSW1011.3   57

HEAT BASE: 18.3
COOL BASE: 18.3

                MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 6/2014
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    20.1  25.3    14:16  16.4     7:00    0    2   0.0   3  19    12:27 SSW1010.4   58
2    19.7  23.9    12:54  16.2     7:20    0    2   0.0   4  27    15:00 SSW1011.9   56
3    16.2  18.2     9:01  14.0    23:56    2    0   2.6   5  28    14:35   N1012.3   76
4    17.5  21.3    13:03  13.9     0:00    1    1   0.5   5  24    13:41   N1006.9   77
5    20.6  26.1    15:14  16.4     6:05    2    3   0.0   3  27    13:37 SSW1010.6   63
6    21.9  26.8    14:34  16.9     5:30    0    4   0.0   4  32    17:38 NNW1012.8   57
7    22.9  27.8    14:20  17.8     6:29    0    5   0.0   2  17    12:01   N1012.6   56
8    22.8  26.3    15:13  19.3     5:12    0    5   0.0   5  25    11:56 NNW1012.5   57
9    22.8  25.1    12:10  20.1     6:17    0    4   0.0   8  30    12:23   N1012.2   62
10   23.5  26.3    17:34  20.9     6:45    0    5   0.0   7  36     9:54   N1013.1   58
11   25.4  29.9    17:09  19.6     6:55    0    7   0.0   3  26    11:33   N1009.3   53
12   25.1  28.7    16:33  21.8     4:10    0    7   0.0   4  23    13:16   N1014.7   48
13   25.1  29.6    16:27  21.1     2:33    0    7   0.0   2  29    12:43   N1012.7   48
14   26.1  30.3    15:46  19.8     7:20    0    6   0.0   3  26    17:13   S1009.0   51
15   22.6  29.6    14:58  18.2    21:43    0    4  15.1   2  22    17:09 SSW1010.5   70
16   22.5  28.7    15:28  17.2     4:29    0    4   0.0   2  17    18:15 SSW1013.5   69
17   23.9  28.8    13:52  18.9     7:05    0    6   0.0   2  16    13:20   S1014.5   67
18   25.0  28.8    13:05  20.1     6:55    0    7   0.0   3  14    13:17 SSW1007.7   63
19   25.3  30.8    15:26  20.6     6:45    0    7   0.0   5  28    18:04 SSW1004.1   56
20   22.7  26.5    13:20  19.3     5:38    0    4   0.5   6  24    11:16 SSW1007.2   57
21   22.7  27.8    14:39  17.7     5:59    0    4   0.0   3  22    14:35   S1012.3   63
22   23.1  27.1    12:19  20.2     5:55    0    5   0.0   2  18    13:25 ESE1011.0   63
23   23.7  29.1    17:05  18.9     6:25    0    5   0.0   2  16    18:15   N1010.9   53
24   25.3  31.3    15:18  19.2     6:50    0    7   0.0   2  16    18:16   N1016.9   47
25   27.0  33.8    15:27  21.5     7:25    0    9   0.0   2  15    15:33   S1013.5   49
26   29.4  37.4    16:25  23.3     5:30    0   11   0.0   4  24    15:51   S1012.7   40
27   29.4  35.4    15:17  22.9     6:45    0   11   0.0   2  15    17:51 SSW1011.8   39
28   25.5  28.8    15:08  22.4     7:17    0    7   0.0  10  33    16:45   N1014.3   54
29   24.6  29.3    16:15  20.9     4:20    0    6   0.0   5  32    10:41   N1015.3   46
30   24.9  31.5    14:13  20.0     6:40    0    7   0.0   3  17    15:37   S1012.7   49
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  23.6  37.4  26/6/14  13.9   4/6/14    7  162  18.7   4  36  10/6/14   N1011.7   57

HEAT BASE: 18.3
COOL BASE: 18.3

          MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 7/2014
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    26.3  32.6    14:24  20.5     5:49    0    8   0.0   3  22    17:26   E1013.8   50
2    26.0  30.3    14:28  21.6     3:28    0    7   0.0   4  20    19:01   N1018.1   49
3    26.7  31.2    16:55  21.6     6:20    0    7   0.0   5  21    15:55   N1017.0   50
4    24.3  26.6    14:09  21.2    23:37    0    6   0.0  10  40    10:07   N1015.0   48
5    23.6  27.6    17:14  19.9     7:15    0    5   0.0   9  42    10:03   N1014.2   49
6    25.2  30.6    15:00  20.3     7:35    0    7   0.0   3  18    11:10   N1006.5   40
7    26.8  32.0    16:26  21.3     6:35    0    8   0.0   4  24    16:40   N1014.1   40
8    27.6  33.3    16:06  21.8     5:45    0   17   0.0   3  17    14:31   N1008.9   46
9    28.1  34.3    16:10  22.1     5:45    0   10   0.0   4  30    20:46   N1007.8   46
10   27.3  33.4    14:30  22.3     5:30    0    9   0.0   3  23    17:32 SSW1002.0   46
11   26.9  31.6    14:41  21.8     5:50    0   17   0.0   4  23    20:27 SSW1000.6   46
12   25.2  30.5    16:35  20.0     5:45    0    7   0.0   6  32    16:47   S1004.4   47
13   25.5  30.8    15:36  20.2     5:50    0   14   0.0   3  21    15:57 SSW1012.6   52
14   26.9  31.1    12:31  22.8     7:57    0    6   0.0   2  23    18:47   E1010.9   49
15   23.1  27.8    12:00  19.9    13:37    0    5   0.0   3  19    19:36   N1004.7   65
16   22.4  25.8    12:55  19.4     5:51    0    4   0.0   2  18    14:44   E1010.5   68
17   23.2  26.9    12:14  19.8     5:20    0    5   0.0   2  17    10:34   E1008.9   68
18   24.5  30.6    14:59  19.5     6:00    0   11   0.0   2  16    16:05   E1011.4   62
19   24.3  29.1    12:34  20.7     5:47    0    6   0.0   2  19    13:53   N1011.5   65
20   25.6  30.0    16:30  21.4     6:25    0    7   0.0   5  26    14:19   N1007.4   56
21   27.1  31.8    16:32  22.3     6:10    0    9   0.0   3  21    10:09   N1011.8   49
22   26.9  32.9    15:30  21.5     5:50    0   17   0.0   2  19    17:08   N1008.4   57
23   26.2  30.8    15:01  22.1     5:45    0   25   0.0   4  20    16:33   S1001.7   57
24   25.5  29.6    12:29  22.6     5:55    0    7   0.0   3  20    13:03 ESE1008.5   62
25   26.1  30.8    15:56  21.5     6:03    0    8   0.0   3  17    11:43   N1009.9   60
26   27.0  31.6    15:57  21.8     5:45    0   16   0.0   4  31    12:05   N1007.2   54
27   27.2  32.4    13:10  21.8     5:45    0    9   0.0   2  21    15:22   N1006.3   56
28   27.6  33.4    15:50  22.9     6:15    0    9   0.0   2  15    15:41 SSW1011.1   56
29   27.5  32.6    13:36  22.4     5:50    0    9   0.0   3  20    14:42 ESE1009.2   58
30   27.8  33.4    15:35  22.9     5:45    0   10   0.0   2  17    20:09 SSW1005.8   64
31   28.0  33.1    16:16  24.0     6:10    0   10   0.0   3  19    17:37   S1006.8   61
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  26.0  34.3   9/7/14  19.4  16/7/14    0  297   0.0   4  42   5/7/14   N1009.2   54

HEAT BASE: 18.3
COOL BASE: 18.3

             MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 8/2014
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    27.3  32.5    15:53  22.1     5:50    0    9   0.0   4  19    15:25 ESE1004.5   52
2    25.6  29.5    12:33  21.9     5:50    0    7   0.0   3  16    14:56 ESE1007.6   58
3    26.8  32.8    15:00  21.4     5:45    0    9   0.0   3  28    15:15 ESE1010.8   56
4    28.3  34.7    15:40  23.4     6:50    0   10   0.0   3  27    15:44 WNW1009.3   54
5    28.1  32.4    15:13  23.0     6:00    0   10   0.0   3  19    12:04   N1003.9   49
6    26.0  32.8    13:56  21.9    19:58    0    8   0.5   3  28    17:34 ESE1001.9   49
7    22.9  26.8    15:41  19.1     7:54    0    5   0.5   3  18    12:35   N1003.8   65
8
9    25.6  31.7    14:29  20.6     6:00    0    7   0.0   2  20    12:22   E1007.7   60
10   27.0  32.1    14:21  21.0     6:00    0    9   0.0   3  19    12:31   N1014.0   48
11   28.2  32.9    16:11  23.1     6:55    0   10   0.0   4  23    10:14   N1007.5   45
12   29.4  33.9    15:31  25.6     0:56    0   11   0.0   4  17    14:33   N1012.6   43
13   29.1  34.2    15:57  22.9     5:55    2   10   0.0   6  29    12:59   N1011.9   40
14   28.9  34.9    15:35  23.1     5:55    0   10   0.0   4  29    15:39   N1006.5   46
15   28.7  35.3    16:12  23.1     5:55    0   10   0.0   2  16    16:12   S1010.3   54
16   28.8  34.9    15:23  23.3     5:55    0   10   0.0   3  19    16:29 ESE1003.7   40
17   27.7  33.6    15:11  21.9     5:54    0    9   0.0   3  25    15:15 ESE1007.7   49
18   23.7  26.8    17:00  21.3     6:16    0    5   0.0   7  30    11:09   N1012.1   60
19   24.2  29.1    16:09  19.4     5:35    0    6   0.0   5  27    12:18   N1010.2   52
20   25.6  31.3    15:33  21.3     1:30    0   13   0.0   3  14    15:40   N1015.8   51
21   26.7  32.9    13:55  20.3     5:35    0    8   0.0   2  15    16:48 SSW1011.2   57
22   28.1  34.1    13:13  22.1     5:40    0   10   0.0   3  18    12:26 SSW1014.3   54
23   28.3  33.8    14:54  22.4     5:35    0   20   0.0   2  16    17:46   S1013.4   55
24   28.5  34.8    14:59  21.8     6:00    0   10   0.0   2  22    15:25 ESE1007.8   54
25   27.9  32.8    13:55  24.4    23:44    0   10   0.0   4  19    16:27   N1008.1   53
26   26.5  30.6    16:05  22.9     7:15    0   17   0.0   6  24     9:59   N1012.8   58
27   26.6  32.4    14:46  21.2     5:30    0    8   0.0   2  18    15:26 ESE1007.0   59
28   27.6  33.4    15:14  21.5     5:30    0    9   0.0   4  17    14:32 NNE1009.7   56
29   25.7  28.8    14:24  22.9    23:57    0   16   0.0  11  30     8:30   N1013.9   58
30   23.8  27.6    14:02  21.1     4:39    0    6   0.0  10  35    17:48   N1014.9   53
31   24.2  28.8    15:49  19.6     6:30    0   11   0.0   5  24     9:20   N1012.7   54
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  26.8  35.3  15/8/14  19.1   7/8/14    2  294   1.0   4  35  30/8/14   N1009.5   53

HEAT BASE: 18.3
COOL BASE: 18.3

       MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 9/2014
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    24.6  29.8    14:56  20.9     2:45    0   17   0.0   3  17    18:15 SSW1009.7   60
2    24.2  27.6    15:54  20.6     5:34    0    6   0.0   3  20    11:57 ESE1005.9   73
3    25.0  29.1    15:13  21.6     5:58    0    7   0.0   3  24    13:58 SSW1005.8   62
4    24.4  29.2    15:58  19.3     5:54    0    6   0.0   2  19    17:34 ESE1009.0   62
5    24.0  27.5    17:06  20.7     6:55    0    6   0.0   2  22    17:33 ESE1008.5   68
6    22.2  27.1    12:39  20.2     6:05    0   10   8.3   1  14    14:13 ESE1007.3   81
7    21.5  26.6    12:43  19.8     6:37    0    3  18.6   1  20    13:07 NNE1009.1   85
8    21.7  26.3    14:06  18.7     6:39    0    3   0.6   1  18    17:08 ESE1013.2   78
9    22.0  26.5    13:01  19.9    23:57    0    4   1.5   2  19    16:05   N1013.8   74
10   22.0  26.6    13:58  18.7     3:45    0    7   0.0   1  11    13:32   N1012.9   65
11   23.5  28.1    15:25  18.1     6:55    0    4   0.0   2  21    15:10   N1013.3   53
12   23.8  29.3    15:46  20.1     6:05    0    5   0.0   2  15    14:16 ESE1012.0   69
13   23.8  28.5    15:10  20.1     6:00    0   11   0.0   1  15    15:16 ESE1014.0   68
14   23.0  27.3    13:38  20.4     5:30    0   15   1.6   2  13    12:14   N1012.8   69
15   21.9  26.6    12:10  19.7     7:05    0    4   9.3   1  16    14:37   N1011.9   79
16   20.5  26.5    13:36  18.0    23:23    0    6  12.4   1  21    14:43   N1011.3   84
17   20.6  24.8    13:55  17.8     5:20    0    8   0.0   5  28    16:59   N1012.3   75
18   20.5  23.8    15:32  18.2     7:41    0    2   0.0   4  20    20:44   N1016.4   69
19   20.4  23.9    14:20  17.6    23:56    0    2   0.0   4  20     9:33   N1020.9   67
20   21.0  26.3    16:06  16.7     5:55    0    5   0.0   1  15    14:51   N1013.9   63
21   23.2  29.1    15:33  19.2     6:52    0    5   0.0   1  15    16:28 ESE1014.1   73
22   25.0  30.1    15:18  20.8     7:15    0   12   0.0   3  19    15:56 SSW1010.7   69
23   25.9  31.0    15:08  20.9    23:57    0   19   0.0   6  36    16:45 SSW1008.6   59
24   20.0  23.8    15:18  18.1     5:21    0    2   0.0   6  24     5:44   N1016.2   58
25   21.3  25.9    12:00  17.1     7:40    0    5   0.0   2  15    17:27   N1015.9   71
26   20.2  25.6    16:20  17.2    21:20    0    2   4.2   4  30    16:15 ESE1014.7   76
27   15.9  18.6    11:55  13.9    20:10    2    0   0.0   8  31    16:04   N1013.6   67
28   16.2  19.7    16:20  13.0     6:15    2    0   1.5   4  24    11:40   N1021.9   69
29   16.2  20.5    14:30  14.9     0:13    0    0   0.0   1  10    22:50  NW1020.2   60
30   18.4  23.3    15:59  13.9     7:30    1    1   0.0   4  25    13:25 NNE1015.9   59
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  21.9  31.0  23/9/14  13.0  28/9/14    7  177  58.0   3  36  23/9/14   N1011.0   69

HEAT BASE: 18.3
COOL BASE: 18.3

     MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 10/2014
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    19.2  24.7    15:26  13.9     4:33    1    2   0.0   4  19    14:13   N1020.9   52
2    20.8  24.1    14:37  17.2     8:37    0    2   0.0   9  35    13:03   N1020.0   60
3    18.0  20.8    13:40  16.1     7:08    1    1   0.0   7  28    10:21   N1019.2   68
4    16.7  19.1    14:22  14.7    23:47    2    0   0.0   6  22    10:05   N1018.0   66
5    16.5  20.1    15:00  13.5     3:39    2    0   0.0   3  17     6:24   N1018.7   67
6    18.1  21.8    13:26  14.3     6:55    1    1   0.0   2  14    16:43 ESE1015.6   75
7    18.8  24.9    14:11  15.9    23:25    1    1   1.6   2  22    14:55 SSW1017.1   81
8    18.4  22.6    16:01  15.0     5:16    1    1   0.5   3  19    18:48   N1018.9   77
9
10   19.2  22.3    14:35  15.5     6:55    0    1   0.0   5  19     9:50   N1014.0   59
11   18.4  22.8    15:15  14.2     6:13    1    1   0.0   4  19    13:38   N1013.8   58
12   18.5  22.9    15:28  14.3     5:50    1    2   0.0   2  14    17:45 ESE1017.7   59
13   17.9  22.2    14:14  14.7     7:50    1    1   0.0   1  11    15:07 ESE1016.6   72
14   18.4  23.9    15:39  14.3     7:44    3    2   0.0   1   9    15:06 ESE1010.4   74
15   19.8  25.1    15:23  16.2     8:19    3    4   0.0   1  14    16:49 ESE1015.4   81
16   21.9  26.8    15:18  18.1     5:01    0    4   0.0   2  15    13:51 SSW1016.2   72
17   23.3  26.1    15:40  20.7     7:40    0    8   0.0   5  22    19:31 SSW1016.3   62
18   22.3  28.1    15:53  18.2     5:30    0   12   0.0   5  36    19:08 SSW1012.0   58
19   17.1  19.2     0:00  13.8    23:53    1    0   0.0   7  28    18:00   N1024.0   59
20   16.3  20.9    15:42  13.5     5:55    4    1   0.0   3  13     9:51   N1021.1   61
21   17.4  22.3    15:30  11.9     6:35    3    1   0.0   2  14    17:45   N1012.2   63
22   18.3  21.6    15:20  14.2     8:06    0    1   0.0   4  28    22:59   N1008.7   67
23   17.7  20.8     9:40  13.0    23:57    1    1   7.3   9  37    17:03 SSW1002.9   73
24   13.0  15.9    13:11  11.0     6:00    4    0  33.6   5  34    17:09 SSW1001.7   81
25   11.9  14.6    17:03  10.3     6:05    6    0   0.5   1  15     0:01 ESE1009.5   85
26   12.5  15.2    14:07  10.6     0:00    6    0   0.6   7  30    21:17   N1017.1   79
27   16.5  14.6    13:00  10.2     6:00    2    0   0.0   3  17     6:24 ENE1018.7   67
28   12.1  13.6    12:47  11.3     5:32    6    0   0.0   7  27    12:28   N1020.1   82
29   13.4  16.3    12:02  11.9     0:00    5    0   1.0   3  25    10:51   N1017.5   83
30   13.7  17.3    12:30  10.6     5:25    4    0   0.0   2  11    21:15 NNE1017.8   78
31   12.0  13.6    11:52  11.2    19:30    6    0   0.0   7  25    18:13   N1018.5   81
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  16.6  17.3 30/10/14  10.6 30/10/14   65   48  48.1   5  27 28/10/14   N1018.5   81

HEAT BASE: 18.3
COOL BASE: 18.3

      MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 11/2014
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    11.6  13.9    12:56  10.4    23:51    7    0   0.0   8  25    12:47   N1015.1   68
2    11.9  14.8    14:43   9.9    23:53    6    0   0.0   8  37    16:06   N1020.6   72
3    12.0  15.9    14:15   9.8     0:00    6    0   0.0   6  27     9:57   N1022.2   70
4    12.2  16.4    14:36   9.3     5:00    6    0   0.0   1  12    15:55   N1021.5   76
5    14.2  17.0    12:55  10.9     2:30    4    0   0.0   2  12    14:10   E1021.9   83
6    16.2  19.9    14:28  13.3     6:31    2    0   0.0   2  14    13:37 ESE1023.5   83
7    16.4  19.4    12:24  14.1     1:19    2    0   1.6   2  24    22:49   E1019.6   83
8    14.8  16.4     0:00  13.3    23:34    3    0  21.7   2  15     3:11   E1013.2   92
9    14.4  18.6    14:29  11.4     6:42    4    0   0.0   1  14    15:44 ESE1014.7   87
10   14.8  18.8    14:08  11.8     6:50    7    0   0.0   1  10    12:15 ESE1020.4   86
11   14.5  17.8    13:06  11.9     2:28    4    0   0.0   1  12     9:30   N1020.8   85
12   14.1  16.9    11:55  11.4     6:20    4    0   0.0   1  13    13:20   E1016.0   86
13   16.1  19.8    14:35  13.5     7:37    2    0   2.6   1   7     1:37 ESE1009.7   87
14   14.0  15.9    11:44  12.7     3:33    4    0   7.8   1  15     6:48   N1009.3   89
15   13.8  15.2    10:45  11.9    23:51    9    0   0.5   3  24     8:35   N1014.2   86
16   13.3  15.9    14:00  11.5     5:05   14    0   0.0   1   8    16:33   N1016.1   85
17   16.0  19.8    14:33  13.3     0:00    2    0   0.0   1   8     1:20 ESE1015.4   86
18   15.7  19.3    12:32  12.7     7:24    5    0   0.0   1   7    12:28 ESE1018.2   85
19   17.7  20.3    12:34  15.9     0:00    1    0   0.0   3  27    15:38 ESE1013.7   87
20   14.8  16.9    12:49  12.4     7:34    4    0   0.0   5  21    11:40   N1016.0   62
21   12.0  14.4    15:09   9.9     7:45   10    0   0.0   4  24    16:00   N1018.5   61
22   10.9  14.1    13:25   8.4     7:28   17    0   0.0   2  14     0:00   N1022.3   65
23    9.9  10.7    15:36   9.1     1:25    8    0   0.0   3  21     9:55   N1023.8   78
24    9.7  11.4    12:25   8.1     7:10    8    0   0.0   3  15    12:07   N1022.7   76
25    8.1  10.8    14:29   6.4    23:52   10    0   1.0   6  27    10:46   N1022.0   78
26    7.5   9.0    13:28   5.9     2:18   11    0   0.5   2  19    13:09   N1020.5   82
27    9.0  10.6    12:38   7.8     0:00    9    0   5.7   1  16     2:13   N1020.5   81
28   10.7  12.3    15:12   8.5     0:03    7    0   1.1   0  10    17:14 ESE1022.7   90
29   14.3  17.4    14:14  12.0     0:15   11    0   0.0   1  11    11:53 ESE1016.8   89
30   14.8  17.3    13:11  13.3    23:09   15    0   0.0   0   5    12:54 ESE1018.2   90
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  13.2  20.3 19/11/14   5.9 26/11/14  204    1  42.5   2  37  2/11/14   N1018.3   81

HEAT BASE: 18.3
COOL BASE: 18.3


                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 12/2014
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    13.6  17.3    13:15  11.6     5:50    4    1   0.0   2  28    22:59 ESE1012.8   79
2    15.7  18.9    12:51  13.4     8:04    3    0   0.5   2  19    17:36 ESE1012.9   85
3    17.1  20.5    14:46  14.5     7:14    2    0   0.5   4  31    21:24 ESE1013.3   83
4    14.9  19.3    15:31  12.2    23:54    3    0  18.1   1  22     0:00 ESE1016.8   87
5    14.3  18.5    14:25  11.3     4:25    7    0   0.0   1  12    17:10 ESE1009.4   87
6    15.0  18.3    14:25  11.9    23:19    3    0  13.5   2  14    15:25 ESE1015.4   86
7    13.8  17.6    16:32  11.4     5:40    4    0   1.6   1  13    15:15 SSW1013.7   83
8    12.5  16.0    15:35  10.9    11:48    6    0  25.9   3  22    10:59 NNE1005.3   88
9    11.5  15.2    13:13   8.9    23:05    7    0   8.8   1   9     4:14 NNE1003.5   85
10   10.6  13.8    13:28   8.1     4:54    8    0   3.6   2  21    18:43 NNE1014.2   86
11   11.8  15.7    14:52  10.0     0:00    6    0  23.3   3  17    23:58 NNE1012.6   89
12   10.9  12.5    15:52   9.9     6:47    8    0  33.7   8  34     9:41 NNE1015.4   78
13   10.7  13.6    12:43   7.8    23:49    7    0   0.0   3  26     1:59 NNE1022.8   78
14    9.8  15.3    15:56   6.2     3:47    8    0   0.0   0   6    13:13 NNE1023.9   80
15   10.1  14.3    15:55   6.8     2:30    8    0   0.0   1   9    12:59 ESE1024.0   82
16   12.2  15.1    10:43   9.6     3:35   14    0   0.0   1  18    21:14 ESE1021.8   85
17   13.2  15.1    12:07  10.4    23:27    5    0  15.5   4  24    11:09  SE1016.0   89
18   10.7  15.2    16:41   8.3     6:30   13    0   0.0   1  15    13:22  SE1016.3   87
19   10.7  15.6    14:19   7.8     3:45   20    0   0.0   1   8    12:23  SE1021.2   81
20   10.3  14.8    15:06   7.3     7:49    8    0   0.0   1  19    14:04  SE1020.6   85
21   11.0  16.6    14:28   7.9     4:51    7    0   0.0   5  38    19:44  SE1019.3   75
22    8.1  10.9    16:34   5.2    21:59   10    0   0.0   5  40     0:17  NNE1018.3   61
23    8.7  15.1    15:37   4.6     5:16    9    0   0.0   1   8    12:42  SE1020.0   69
24   11.1  16.6    15:07   7.3     8:00    7    0   0.0   1   6    12:30  SE1024.3   77
25   11.5  15.8    14:19   7.5     8:00    7    0   0.0   1  13    18:53 SSW1020.5   85
26   10.7  13.2    15:07   9.0     5:35    7    0   0.0   0   6    14:54  SE1014.0   85
27    8.9  11.6    11:55   5.5    23:56    9    0   0.0   2  19    12:35 NNE1009.8   76
28    8.5  12.8    23:58   3.4     3:07   10    0   1.0   3  33    17:56 ESE1009.7   79
29   11.8  14.2    14:49   7.8    23:52    6    0   0.5   6  29     3:36  SW1005.9   71
30    3.2   7.8     0:05   1.3    23:03   15    0   5.7  11  38    22:52 NNE1010.1   83
31    2.4   3.3    22:03   1.3     3:38   16    0  17.6  19  44    20:36   N1009.5   89
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  11.1  20.5  3/12/14   1.3 30/12/14  250    2 170.3   3  44 31/12/14 NNE1015.3  82

HEAT BASE: 18.3

COOL BASE: 18.3           MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 1/2015
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1     2.8   3.3    14:48   2.1     8:24   15    0   2.3  16  42     0:24 WNW1017.4   83
2     2.6   5.0    14:01  -0.2    23:28   16    0   0.0   6  32     3:29   N1024.8   73
3     3.7   9.3    16:02  -0.9     6:35   14    0   0.0   1  19    15:55 ESE1023.7   72
4     8.2  13.2    15:16   3.9     1:16   10    0   0.0   2  24    23:48 ESE1013.9   81
5     4.1   7.9     0:00   1.4    23:53   14    0   5.2  11  34    19:08   N1011.5   73
6     1.4   3.8    12:37  -0.5    23:58   17    0   0.0   8  36     4:43 NNW1012.8   71
7     1.0   2.9    13:40  -0.6     0:33   17    0   0.0   8  40     5:39 NNW1024.7   72
8     1.4   3.4    15:35  -0.1     0:14   17    0   1.0   2  14    13:01 NNE1033.9   83
9     3.7   7.9    14:58   1.1     8:20   16    0   0.0   1  13    14:54 SSW1033.5   76
10    8.5  14.4    14:25   3.4     4:27   10    0   0.0   3  21    17:10 ESE1020.0   73
11   11.6  15.4    15:20   6.4     7:09    5    0   0.0   1  11    15:24 ESE1018.6   79
12    7.8  12.9    11:07   3.3    20:57   10    0   8.8   6  46    16:07   W1018.1   85
13    6.0   8.0    14:54   2.8     2:27   12    0   2.6  13  40    14:01   W1023.0   66
14    7.3  11.9    14:14   3.8     6:48   11    0   0.0   1  24     0:42   W1022.2   64
15    8.2  13.3    14:15   4.3     6:25   10    0   0.0   3  25    15:00 ESE1019.7   65
16    8.5  11.8    14:56   5.3    23:58   10    0   0.0   2  15    12:20   N1025.0   66
17    7.6  12.7    15:26   3.8     7:58   11    0   0.0   1  10     1:39 ESE1026.9   73
18    9.9  12.8    13:57   6.4     6:44   14    0   0.5   2  14    19:31 ESE1025.3   86
19   12.0  14.7    14:12  10.3     7:23    6    0   0.0   4  30    15:36 ESE1021.1   86
20   12.0  15.7    14:15   9.2     6:55    6    0   0.0   2  19    14:45   E1018.6   84
21   13.3  16.6    13:44  11.1     8:01    5    0   0.0   2  20    13:55   E1012.7   83
22   12.4  15.4    15:35   9.1     7:54    6    0   0.0   3  23    23:30 ESE1019.0   88
23   13.5  16.6    13:00   9.1    23:56   11    0   4.7   7  38    13:34 ESE1010.7   74
24    9.3  11.3    15:26   7.2     7:08    9    0   5.2   1  23    22:33 ESE1008.2   90
25   10.8  13.8    15:08   8.3    23:56    7    0   0.5   2  14     0:03 ESE1010.4   86
26    9.4  14.3    15:04   6.6     7:56    9    0  11.9   1  21    18:09 ESE1017.7   86
27    7.8   9.8    14:40   6.2    23:29   10    0   1.6   1  13    13:08 ESE1013.9   90
28    7.5  10.7    15:01   4.4     6:46   11    0   1.0   1  17    16:05 ESE1011.3   86
29    8.8  11.6    13:39   7.8     1:14    9    0   7.2   1  12    20:52   N1007.4   90
30   10.4  13.6    14:09   7.1     6:20    8    0   0.0   4  32    16:24 ESE1004.8   84
31   13.7  16.1    12:26  11.8     0:28    5    0   0.0   8  32    22:41 ESE 999.1   79
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT   7.9  16.1  31/1/15  -0.9   3/1/15  330    0  52.5   4  46  12/1/15 ESE1017.6   79

HEAT BASE: 18.3
COOL BASE: 18.3

  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2/2015
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    16.2  18.8    13:35  13.8     0:00    2    0   0.0  11  36    13:24 SSW 999.1   64
2    10.6  13.9     0:00   6.9    23:19    8    0   0.0   6  28     9:47 SSW1004.7   69
3     8.5  12.4    15:10   5.1     6:55   10    0   0.0   5  27    13:50 SSW1011.9   70
4    10.1  14.1    15:22   6.4     5:08    8    0   0.0   3  29    16:22 ESE1016.3   79
5    13.0  16.6    13:39  10.1     5:39    5    0   0.0   5  33    14:07 ESE1015.6   79
6    12.3  16.8    13:01   8.7    23:59   11    0   2.1   7  36    16:14 ESE1006.1   79
7    10.1  14.9    15:50   7.3     5:16    8    0   0.0   2  16    12:33 ESE1016.2   76
8     9.3  12.4    13:59   7.6     0:20    9    0   0.0   6  31    15:35  SW1008.3   74
9     5.9   8.1    13:08   3.5    18:24   12    0   9.9   7  36    23:28   N1003.2   77
10    1.2   3.6     0:00  -0.4    18:20   17    0   6.2  12  39     2:28   N1007.1   88
11    0.9   2.6    16:18  -0.5     9:24   15    0   1.5   4  25    14:22  SW1018.1   78
12    3.1   4.7    15:13   1.0     0:22   15    0   0.0   7  30    13:08   N1023.1   70
13    5.4   6.3    12:18   4.3     0:00   13    0   0.0   6  28     9:18   N1023.5   72
14    6.1   7.8    14:49   4.3    23:47   12    0   0.0   3  20    12:41 NNW1020.6   79
15    6.7  10.3    15:10   4.4     0:00   12    0   0.0   3  18    12:57 NNE1019.9   74
16    6.4   9.4    10:52   3.4     4:59   12    0   0.0   4  24    15:46   N1022.1   77
17    4.5   7.2    11:04   0.9    23:38   14    0   0.0   6  33     9:53   N1026.8   74
18    0.5   2.1    15:55  -1.2     6:34   18    0   0.0   7  36     9:21   N1031.6   67
19    2.6   6.5    15:22  -1.2     5:05   16    0   0.0   7  33    14:20   N1028.9   59
20    5.6  11.3    15:17   1.6     7:11    8    0   0.0   3  28    12:11   N1023.5   47
21    7.9  13.3    14:23   3.8     6:21   10    0   0.0   2  15    13:27  NE1020.5   65
22    9.5  12.3    13:57   6.6     1:33    9    0  10.9   4  25    23:39 ESE1015.9   85
23   11.2  14.2    15:22   9.1     0:44    7    0   7.3   3  21     2:12 ESE1010.7   89
24   10.5  12.6    12:05   8.6    22:41   15    0   0.0   1  11    13:07 ESE1008.2   87
25   10.8  15.4    15:11   7.4     4:40   22    0   0.5   2  23    15:36 ESE1010.5   75
26   10.0  13.8    12:10   6.3     5:47    8    0   1.0   2  19    17:53   E1018.8   83
27   11.2  14.9    12:27   8.1    22:55    7    0   9.9   3  27    13:18 ESE1010.2   87
28   10.4  13.7    15:09   7.6     3:55    8    0   0.5   3  16    11:18 SSW1013.1   83
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT   7.9  18.8   1/2/15  -1.2  18/2/15  311    0  49.8   5  39  10/2/15   N1015.5   75

HEAT BASE: 18.3

COOL BASE: 18.3

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 3/2015
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    11.2  14.8    13:35   8.4    23:45    7    0   0.0   2  20    17:52 SSW1018.3   77
2    11.1  16.3    14:37   6.8     7:05    7    0   0.0   4  29    15:41 SSW1010.9   74
3    13.8  19.5    15:29  10.5     7:55    4    0   0.0   7  29     4:30 SSW1019.1   68
4    11.3  13.8    13:59   7.5    23:56   11    0   0.0   4  23     3:55 NNE1026.3   60
5    11.2  14.1    15:51   7.3     1:03    7    0   0.0   4  22    18:08 ESE1021.0   77
6    14.9  18.4    13:48  13.0     0:34    3    0   0.5   9  34    14:01 ESE1015.8   78
7     9.5  13.4     0:45   7.5    23:37    8    2  16.6   9  24     0:54 NNE1015.8   88
8     8.9  12.0    13:54   7.1     3:11    9    0   0.0   8  36    19:09   N1020.8   80
9     8.1  10.1    13:37   7.2     6:39   19    0   0.0   8  29     0:35   N1023.8   81
10    8.5  12.2    12:59   5.4     6:52   10    0   0.0   2  16    10:44 NNE1024.3   79
11    9.4  12.7    13:26   6.9     2:13    9    0  16.5   2  18    14:39 ESE1017.5   81
12    8.5  12.8    15:22   5.8     6:48   10    0   0.6   2  19    14:28   N1014.5   77
13    7.2   8.6     7:45   6.2    22:17   21    0  18.6   2  18    14:45 NNE1009.7   84
14    9.5  12.6    15:48   6.6     0:00   10    0   0.0   4  27     5:33   N1018.8   73
15    9.6  14.3    15:26   5.8     4:40    9    0   0.0   3  23    15:41 NNE1028.4   72
16    9.7  11.9    12:57   8.1     0:50   17    0   0.0  10  31    20:49   N1031.4   72
17    9.3  12.0    14:09   7.0     7:09    9    0   0.0  12  32    22:18   N1027.7   61
18    7.1   9.8    14:30   4.7    23:59   11    0   0.0   9  36     9:17 NNE1025.1   65
19    7.3  12.2    13:48   2.8     5:35   11    0   0.0   2  13    15:05 ESE1021.9   68
20    7.0   9.1    13:15   4.9    20:57   11    0   0.5   8  36    13:15   N1020.4   68
21    7.8  13.6    14:50   2.9     6:42   10    0   0.0   2  28    13:56 ESE1024.1   58
22    9.0  13.4    12:33   4.6     5:05    5    0   1.1   2  20    13:50 SSW1021.4   75
23   10.3  12.8    11:10   8.4     0:00   13    0   5.7   2  16    12:57 NNE1014.6   85
24   11.2  14.3    13:40   9.1    23:50    7    0   0.0   5  24    11:29 NNE1021.5   82
25    9.9  11.6    14:13   8.1     5:54    8    0   8.8   2  16    16:26 ENE1019.5   87
26   12.2  13.3    22:43  10.9     0:00    6    0  27.4   3  23    22:03   E1015.6   89
27   14.2  16.1    16:48  11.8    23:54    3    0   2.8   3  44     6:36 ESE1005.4   88
28   12.0  14.9    14:08  10.1     6:34    6    0   2.6   1  11     5:16 NNE1004.7   88
29   12.0  15.4    12:58   9.6     8:47    6    0   0.6   2  13     6:41   N1009.4   82
30   12.6  16.7    15:36   8.8     7:05    6    0   0.0   3  25    17:15 SSW1011.8   75
31   13.7  17.9    16:31  10.3     7:01    5    0   0.5   3  32    13:52 NNW1011.6   70
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  10.3  19.5   3/3/15   2.8  19/3/15  280    2 102.8   4  44  27/3/15 ESE1018.4   76

HEAT BASE: 18.3

COOL BASE: 18.3

                MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 4/2015
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    14.7  19.6    16:34  10.3     6:18    4    0   0.0   4  27    18:08 ESE1010.8   72
2    13.6  17.3    12:21  10.1    22:00    8    0   0.0   4  23    17:22 ESE1015.3   60
3    12.5  18.8    16:07   8.3     6:45   14    0   0.0   3  33    22:40 ESE1013.9   65
4    10.6  14.2    14:31   8.1     7:06    8    0   0.0   5  31     1:32 NNE1018.1   50
5    12.4  15.7    14:31   9.6     7:08    6    0   0.0   2  22    17:50 ESE1014.9   76
6    14.8  19.8     0:00  11.8     0:00    0    0   0.0   9  14     0:05 SSE1008.6   56
7    12.4  16.6    15:16   7.8    23:52    6    0   0.0   7  35    14:12 SSW1013.2   61
8     7.9  10.1    16:32   6.4     7:00   10    0   0.0  11  34    12:23   N1016.2   72
9     6.7  10.5    17:46   2.9     5:22   12    0  10.3  10  36    23:01   N1018.8   75
10   11.3  13.2    15:17   8.4     6:19   16    0   0.0  11  40    12:38   N1027.3   37
11   11.6  18.4    15:56   6.1     6:55    7    0   0.0   2  19    12:24 ESE1027.5   46
12   13.9  21.5    15:00   8.1     5:23    5    1   0.0   2  10    16:38 SSW1025.8   56
13   15.3  22.1    13:54  10.1     6:40    4    1   0.0   1  19    14:22 SSW1025.6   50
14   16.2  22.3    13:48  11.6     5:27    3    1   0.0   2  15    14:09 SSW1022.4   51
15   16.5  19.4    17:20  12.1    23:59    5    1   0.0   5  30     6:15   N1017.3   51
16   14.7  20.1    17:25   9.4     8:00    4    0   0.0   2  14    16:00 SSW1024.2   60
17   18.2  21.3    14:20  12.5     6:09    4    1   0.0   6  20    13:40 SSW1022.3   58
18   17.9  21.3    13:39  14.5     6:54    2    1   0.0   3  16     1:59 SSW1017.7   49
19   16.0  22.6    12:52  11.5    23:56    3    1   0.0   4  28    22:24 ESE1014.4   71
20   12.9  16.5    14:30  10.3     7:24    5    0   0.0   6  29     2:47 NNE1016.6   67
21   13.4  17.9    12:45   9.9     5:25    5    0   0.0   5  30    15:35 NNE1016.8   62
22   13.2  18.6    17:50   7.8     5:50   10    0   0.0   4  32    15:58   N1020.0   57
23   12.3  16.6    13:48   8.4     6:34   16    0   0.0   4  22     1:05   N1025.1   63
24   13.8  18.4    13:52   9.3     7:01   21    0   0.0   2  22    14:35 SSW1023.4   72
25   15.4  20.2    16:09  12.2     6:26    3    0   0.0   3  19    17:34 ESE1019.0   73
26   15.8  21.4    14:01  11.3     7:20    3    1   0.0   2  16    13:21 ESE1018.2   75
27   16.7  22.6    15:20  11.8     7:28    3    1   0.0   2  18    14:13 SSW1017.2   68
28   18.0  22.9    15:40  12.9     6:20    2    1   0.0   5  26    22:59 SSW1005.2   59
29   18.7  23.2    16:11  13.7     5:45    3    3   0.0   8  32    15:35 SSW1014.4   58
30   18.2  23.4    15:12  14.3     6:43    4    4   0.0   2  18    18:24 SSW1017.7   66
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  14.2  23.4  30/4/15   2.9   9/4/15  194   16  10.3   4  40  10/4/15 SSW1018.3   62

HEAT BASE: 18.3
COOL BASE: 18.3


       MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 5/2015
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    17.9  23.9    15:07  13.3     6:35    2    1   0.0   2  17    15:26 SSW1011.9   67
2    18.3  22.9    15:09  13.9     6:00    1    1   0.0   3  20    12:12 SSW1015.7   62
3    19.0  24.3    16:40  13.9     5:38    1    2   0.0   2  14    17:34 ESE1015.8   61
4    20.1  26.2    15:03  15.2     5:59    1    3   0.0   2  16    15:26 SSW1017.6   60
5    21.5  28.1    15:29  15.3     5:40    1    4   0.0   2  14    15:35 SSW1017.2   52
6    23.0  29.4    14:42  17.8     6:20    0    5   0.0   2  16    15:26 SSW1015.8   53
7    24.1  30.4    15:17  18.0     5:34    0    6   0.0   2  19    15:29 SSW1013.4   55
8    21.8  24.9    15:50  18.9    23:53    0    3   0.0   7  31    10:27   N1014.4   61
9    21.1  25.9    15:26  16.8     6:15    0    3   0.0   4  33    22:40 NNE1014.5   44
10   19.1  22.1    14:40  17.1    23:48    0    1   0.0  10  32     7:40   N1014.7   46
11   17.6  21.2    11:42  15.3    23:15    1    1   0.0   8  33    14:04   N1012.1   57
12   17.5  20.3    18:15  14.9     3:33    1    0   0.0  13  43    17:51 SSW1017.3   50
13   13.8  16.2     0:04  13.1     5:34    0    0   0.0   0   3     3:44 ESE1017.7   60
14   21.2  24.7    15:05  13.1     5:34    0    2   0.0   4  22    13:55 SSW1015.6   49
15   20.9  26.1    14:27  14.9     6:02    0    3   0.0   3  18    14:02 SSW1017.0   57
16   19.8  23.9    15:05  16.4     4:55    0    2   0.0   3  19    14:05 SSW1021.7   74
17   20.2  26.7    16:05  14.7     5:53    1    3   0.0   2  13    14:16 SSW1019.2   67
18   21.4  27.6    13:50  16.1     4:20    1    6   0.0   2  17    19:05 SSW1016.0   50
19   20.4  25.2    15:34  15.4     5:37    0    2   0.0   3  22    13:39 SSW1011.0   59
20   19.8  24.1    13:01  16.9     6:36    0    2   2.6   2  20    14:14 ESE1011.4   67
21   21.7  26.6    15:20  16.2     5:37    0    3   0.0   2  15    15:55 ESE1016.4   66
22   21.9  26.6    15:05  17.5     6:05    0    4   0.0   2  19    15:25 ESE1016.1   60
23   22.1  27.9    15:05  17.6     6:02    0    4   0.0   2  17    15:48 SSW1012.2   59
24   19.8  25.2    17:20  15.8     6:25    0    1   0.1   3  20    18:50 SSW1010.7   63
25   20.9  25.9    15:15  16.8     7:15    0    3   0.0   5  26    14:40 SSW1004.1   52
26   20.2  25.4    13:30  14.5     6:05    0    2   0.0   4  16    16:20   E 995.5   60
27   21.8  24.9    14:25  18.4     0:00    0    4   0.0   4  16    14:00 NNE1008.3   63
28   17.3  22.6    11:42  14.9    22:24    1    0   7.8   2  16    15:00   N1011.4   76
29   15.7  18.1    17:21  13.9     4:56    3    0   0.0   4  21     7:32   N1014.0   74
30   17.4  21.9    13:16  13.3     6:21    2    1   0.0   2  19    14:11 ESE1017.8   69
31   18.9  24.6    13:53  13.0     5:50    1    2   0.0   2  22    16:15   E1011.6   60
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  20.1  30.4   7/5/15  13.0  31/5/15   21   73  10.4   4  43  12/5/15 SSW1014.0   59

HEAT BASE: 18.3
COOL BASE: 18.3

  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 6/2015
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    21.9  24.8    14:17  16.1     0:49    0    2   0.0   5  22    17:25   N1018.9   47
2    21.3  25.0    13:52  17.2     6:25    0    3   0.0   8  32     9:25   N1013.7   51
3    22.4  26.3    15:00  19.6     3:54    0    4   0.0   7  34    19:03   N1018.6   49
4    22.9  27.4    15:24  17.5     5:09    0    5   0.0   5  31    11:48   N1018.6   50
5    21.2  24.9    16:25  16.6    11:46    0    8   1.0   6  33    17:46   N1018.4   64
6    21.3  24.1    13:51  19.4     3:31    0    3   0.0   9  34    13:19   N1019.4   64
7    19.8  21.8    12:32  18.4    23:14    0    2   0.0  12  35     7:05   N1019.1   76
8    20.2  23.6    16:34  17.4     3:35    0    2   0.0   4  24    12:05   N1017.9   67
9    20.0  25.1    14:12  14.9     5:44    1    4   0.0   2  19    17:26   N1016.3   67
10   20.7  25.6    13:09  16.9     6:22    1    7   0.0   2  18    15:13 SSW1016.3   67
11   21.4  25.4    14:14  16.4     5:40    0    3   0.0   4  25    15:50   N1016.5   63
12   23.5  27.9    14:30  17.8     5:25    0    8   0.0   4  27    13:10   N1018.6   58
13   25.0  29.4    15:38  20.6     6:18    0    7   0.0   3  17    11:49   N1018.6   46
14   25.7  31.1    15:53  19.2     5:30    0    7   0.0   2  23    15:08 SSW1017.2   44
15   26.5  32.8    13:58  21.4     6:15    0   15   0.0   2  19    17:06 SSW1015.0   48
16   27.2  33.5    13:55  20.1     5:30    0    9   0.0   3  22    16:38 ESE1013.2   46
17   27.1  32.2    14:05  22.5     6:20    0    9   0.0   3  25    16:26 ESE1011.7   47
18   22.2  25.8    11:23  18.9    13:22    0    4   6.8   5  31    12:59 NNE1008.0   67
19   20.1  24.3    17:02  16.3     6:52    0    2   6.7   4  24    15:32   N1010.8   68
20   21.6  27.0    13:56  17.0     6:14    0    4   0.0   2  16    14:56 SSW1012.8   66
21   22.7  28.2    16:17  18.2     6:15    0    4   0.0   3  19    15:23 ESE1011.9   68
22   19.3  21.9    17:00  16.7     9:05    0    1   2.6   5  20    14:28   N1010.9   76
23   20.7  26.1    16:15  15.2     6:35    1    6   0.0  10  18    17:25   N1017.0   63
24   22.3  28.1    14:05  16.4     6:20    0    4   0.0   2  17    15:35  SW1017.2   64
25   23.7  29.3    14:05  18.3     5:55    0    5   0.0   3  21    17:20 ESE1016.5   62
26   22.5  26.5    14:13  18.8     5:50    0    4   0.0   2  14    13:54   N1013.2   55
27   21.1  23.9    14:56  19.3     7:22    0    3   0.0   8  31    12:45   N1011.8   55
28   21.4  26.9    13:54  17.3     5:49    0    3   1.0   4  19    19:22 ESE1014.6   60
29   22.0  27.4    14:51  17.9     1:35    0    4   0.0   2  17    15:47   N1012.8   64
30   22.0  27.2    13:35  17.1    22:45    0    4  11.9   2  20    19:39 NNE1018.4   65
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  22.4  33.5  16/6/15  14.9   9/6/15    4  145  30.0   4  35   7/6/15   N1015.4   60

HEAT BASE: 18.3
COOL BASE: 18.3

  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 7/2015
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    21.5  26.6    16:06  16.7     0:45    0    3   0.0   4  21    17:18   N1019.8   65
2    23.2  27.4    16:09  18.2     5:30    0    5   0.0   7  37     9:53   N1020.6   54
3    24.1  27.5    14:05  21.6     6:21    0    5   0.0   7  30    16:00   N1021.9   50
4    23.3  26.8    15:48  19.6     6:12    0    5   0.0   6  29    14:20   N1021.4   53
5    23.9  28.6    16:58  18.5     6:10    0    5   0.0   5  28    15:22   N1020.0   50
6    25.9  30.6    17:14  22.1     4:00    0    8   0.0   6  32    16:36   N1017.5   51
7    26.7  30.5    15:16  21.8     5:30    0    8   0.0   6  38    16:33   N1013.3   49
8    27.4  31.4    16:15  23.6     6:00    0    9   0.0   6  34    10:18   N1005.7   44
9    26.3  32.1    15:40  19.6     5:50    0    8   0.0   3  16    14:33   N1008.4   54
10   27.3  32.3    14:00  20.2     5:50    0    9   0.0   3  19    11:25   N1010.8   53
11   25.7  28.7    16:58  23.3     6:20    0    7   0.0   5  29    12:24 NNE1012.9   63
12   25.1  29.3    16:54  21.2     5:20    0    7   0.0   5  26    16:43   N1012.5   51
13   26.0  30.3    16:55  21.0     6:53    0    8   0.0   4  18    12:14 NNE1009.1   44
14   27.1  32.3    14:00  22.2     5:00    0    9   0.0   3  25    12:55 NNE1011.1   42
15   26.0  29.3     3:10  23.3     1:50    0    8   0.0   2  10     5:45 NNE1014.6   53
16   26.8  30.4    16:56  23.3     1:50    0    9   0.0   7  36    13:22   N1014.7   48
17   26.9  30.8    14:23  22.3     5:28    0    9   0.0   9  37    13:03   N1014.7   43
18   26.8  30.7    15:46  23.3     5:19    0    9   0.0   9  36    15:33   N1013.1   39
19   27.9  31.4    14:36  24.5     5:04    0   10   0.0   9  39    16:42   N1010.9   37
20   28.5  33.2    16:00  24.4     6:31    0   10   0.0   8  27    13:45   N1008.4   32
21   29.5  33.4    15:17  23.8     6:18    0   11   0.0   8  36    10:18   N1008.6   32
22   28.3  31.2    15:03  25.9     6:05    0   10   0.0   8  34     9:30   N1010.1   44
23   26.9  31.7    15:14  22.4     6:08    0    9   0.0   5  34     2:00 NNE1008.5   45
24   26.8  33.0    16:30  22.8     6:50    0    9   0.0   4  24    10:30  NW1008.0   49
25   26.9  33.1    15:10  22.4     6:30    0   10   0.0   2  24    16:10  SE1007.1   42
26   28.4  33.9    14:20  23.8     6:10    0   10   0.0   2  20    13:20  NW1009.0   45
27   29.2  34.4    14:00  24.4     6:30    0   11   0.0   2  20    14:40   S1009.6   48
28   29.9  35.7    15:30  25.3     6:40    0   12   0.0   3  25    14:30  SE1008.8   43
29   31.2  36.9    16:30  25.7     6:20    0   13   0.0   2  29    17:30  NW1008.8   45
30   31.6  35.9    15:00  25.1     6:55    0   10   0.0   3  14    13:50 NNE1006.8   46
31   30.3  36.4    15:41  23.6     5:29    0   12   0.0   3  29    16:09   N1006.5   49  ---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  27.8  36.4  31/7/15  16.7   1/7/15    0  269   0.0   6  39  19/7/15   N1012.0   48

HEAT BASE: 18.3
COOL BASE: 18.3

MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 8/2015
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    29.7  33.2    16:57  26.9     7:40    0   11   0.0   7  27    14:59   N1011.2   47
2    27.8  31.3    15:22  25.1     7:00    0   10   0.0   8  25     9:45   N1014.5   56
3    27.5  32.1    15:16  24.3     4:16    0    9   0.0   9  36     7:16   N1012.8   58
4    27.5  32.8    15:05  22.5     5:30    0   18   0.0   3  24    12:40   N1010.6   54
5    28.9  33.1    15:39  25.3     1:54    0   11   0.0   5  27    11:17   N1009.2   45
6    28.5  32.1    15:08  25.1     6:48    0   21   0.0  13  36    10:29   N1008.7   53
7    27.5  30.4    13:42  25.1     6:13    0    9   0.0  12  86    20:35   N1009.6   60
8    26.3  29.4    14:07  24.1     6:03    0    8   0.0  10  35    11:30   N1012.4   59
9    26.6  30.4    15:59  23.4     5:45    0    8   0.0   7  36     0:36   N1012.7   53
10   26.8  31.1    13:55  23.3     5:10    0   16   0.0   2  14    12:35   N1011.3   51
11   26.3  32.2    14:56  20.5     5:50    0    8   0.0   2  18    14:37 SSW1011.0   56
12   27.3  32.5    15:10  21.5     5:50    0   17   0.0   2  19    16:35 SSW1011.3   56
13   27.4  33.1    13:48  23.3     6:22    0   26   0.0   2  20    16:00 SSW1006.7   55
14   26.8  32.6    15:20  22.3     5:26    0    6   0.0   2  17    16:05 NNE1009.3   58
15   26.7  30.9    15:06  24.2     4:48    0    8   1.1   1  12    18:19 SSW1008.5   63
16   27.1  32.6    14:22  21.9     5:46    0    9   0.0   2  18    14:58 SSW1008.7   64
17   28.8  33.9    15:40  24.2     6:43    0   11   0.0   7  34    15:02 SSW1008.5   47
18   27.0  32.3    15:24  21.7     5:50    0    9   0.0   3  19    16:25 ESE1009.2   53
19   27.8  33.6
20   28.0  33.9
21   27.0  31.0
22   25.4  30.0
23   25.0  28.3
24   25.0  27.8    15:40  22.4    23:35    0    2   0.0   6  21    17:15 ESE1014.2   53
25   24.6  28.6    13:54  19.9     5:20    0    6   0.0   7  34    15:00   N1014.3   50
26   24.9  28.7    15:58  21.5     4:44    0    7   0.0   7  36    17:32   N1014.1   43
27   25.0  28.9    13:58  22.4     7:14    0    7   0.0   9  35    15:15   N1014.5   43
28   25.5  31.1    13:50  20.8     5:25    0    7   0.0   5  29    14:58   N1016.3   41
29   26.1  30.7    16:04  21.8     6:52    0    8   0.0   9  36    17:38   N1016.8   37
30   27.2  31.2    13:47  23.7     3:28    0    9   0.0   8  37    17:10   N1016.9   40
31   27.1  31.8    13:50  23.3     6:10    0   16   0.0   5  28    10:20   N1015.1   41
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  26.9  33.9  17/8/15  19.9  25/8/15    0  275   1.1   6  86   7/8/15   N1011.8   52

HEAT BASE: 18.3
COOL BASE: 18.3


  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 9/2015
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    27.0  32.8    13:45  21.9     5:25    0   25   0.0   4  19     9:05 NNE1012.2   43
2    25.3  30.9    15:58  20.2     5:40    0   32   0.0   2  15    17:28 NNE1010.6   61
3    26.0  31.8    14:48  21.5     7:14    0   39   0.0   2  16    16:14 NNE1010.0   65
4    27.1  33.9    14:56  21.3     5:40    0   48   0.0   2  19    17:44 NNE1011.5   58
5    28.3  34.6    15:16  23.4     7:01    0   57   0.0   2  16    16:39 SSW1013.1   51
6    29.1  36.4    16:27  22.6     5:50    0   11   0.0   2  13    15:16 SSW1012.3   50
7    28.3  33.8    13:47  24.6    23:15    0   10   0.0   3  34    11:23 ESE1012.3   54
8    25.5  29.1    13:00  22.4    22:51    0    7   0.0   6  25    17:04 NNE1012.2   65
9    23.0  27.4    14:54  20.3     7:03    0    5   0.0   7  22     8:26   N1013.7   66
10   24.1  29.3    15:50  20.1     7:16    0    6   0.0   3  18    16:50 SSW1009.3   62
11   25.2  30.5    14:55  21.1     6:11    0    7   0.0   2  18    18:17 ESE1013.8   69
12   23.9  28.1    14:11  20.6     7:10    0    6   0.0   3  17    15:43 NNE1014.6   64
13   22.4  26.6    15:11  19.6     5:45    0   10   0.0   5  26     9:00 NNE1016.2   65
14   23.1  27.9    14:11  19.5     1:48    0    5   0.0   7  29     9:33   N1015.5   56
15   22.8  27.3    14:45  19.1     5:40    0    4   0.0   6  21     9:50   N1015.1   60
16   24.0  27.9    14:40  19.8     3:40    0    9   0.0   8  28    11:20 NNE1004.3   57
17   25.0  30.1    15:35  19.8     6:50    0   15   0.0   6  19     9:20 NNE1012.8   48
18   26.9  31.4    14:15  22.4     5:05    0   22   0.0   8  21    17:30   N1012.3   42
19   26.1  30.3    14:10  21.8    23:31    0    8   0.0   8  34    11:30 NNE1012.2   43
20   23.3  28.6    14:41  18.0     5:50    0   12   0.0   2  18    16:12 NNE1009.4   59
21   19.4  22.8     0:44  15.4    10:55    1    2  29.5   4  22    10:23 NNE1005.0   80
22   18.7  21.9    11:37  16.3     0:50    1    1   5.2   3  15    15:33 NNE1005.2   83
23   19.8  23.4    15:02  17.8     0:15    0    2   4.6   2  16    16:24 ESE1007.6   82
24   20.7  26.2    15:25  17.8     0:15    0    5   0.0   2  16    16:24 ESE1009.5   80
25   22.1  26.3    14:31  18.8     6:53    0    4   0.0   3  22    14:14 ESE1011.9   79
26   21.3  23.5    16:42  18.9    12:23    7    2   5.1   2  20    16:59 ESE1009.9   83
27   23.4  25.6    14:26  18.3     7:25    0    5   0.6   7  11    16:32 ESE1011.8   80
28   21.5  24.6    12:58  16.1     6:50    0    1  22.2   5  23
15:34  NE1015.0   79
29   19.6  23.6    13:50  16.9     5:55    0    1   0.0   4  19    17:25 NNE1015.0   78
30   17.7  19.8    14:24  15.9    22:32    0    0   0.0   9  31    22:42   N1018.4   71
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  23.8  34.6   5/9/15  15.4  21/9/15    9  357  67.2   4  34  19/9/15   N1011.7   65

HEAT BASE: 18.3
COOL BASE: 18.3


            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 10/2015
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    17.6  20.2    15:20  15.3     7:05    1    0   0.0  12  38    20:20   N1021.1   64
2    18.0  20.8    16:35  15.3     8:15    1    0   0.0   8  28    10:25 NNE1022.9   66
3    19.3  21.9    14:02  15.6     0:00    0    1   0.0   4  21    16:36   N1022.7   68
4    18.6  23.9    15:03  14.9     5:25    1    2   0.0   2  15    15:35   N1020.8   73
5    19.0  24.2    14:34  16.2     7:30    2    4   9.9   1  22    15:55   N1011.1   82
6    19.5  24.3    14:08  16.3     7:30    0    2   0.0   1  12    16:29 ESE1009.2   79
7    23.9  24.2    14:52  16.9     6:55    1    7   1.0  15  15    16:03 ESE1008.0   82
8    19.0  22.1    15:32  17.5    23:59    0    1   0.0   2  24    14:55   N1010.7   81
9    18.8  22.7    13:45  16.1     7:44    1    1   0.0   1  12    14:14   E1014.9   81
10   17.6  21.9    13:48  15.9     4:31    2    0   3.6   1  14    14:39 SSW1014.9   84
11   19.6  24.8    12:44  16.9     0:00    2    2  14.0   2  35    12:57 ESE1007.6   86
12   20.4  24.6    15:25  16.8     6:05    2    4   0.0   4  19    18:20 SSW1010.2   72
13   18.6  22.4    13:54  15.8     7:29    1    1   0.0   1  54     2:15 ESE1013.9   75
14   17.6  20.6    15:05  15.7     7:40    1    0   0.0   5  23    19:03 NNE1017.3   76
15   17.7  21.6    15:09  15.3     6:40    1    1   0.0   6  23    12:26   N1017.6   74
16   17.0  18.9    13:45  15.6     4:15    1    0   0.0   4  15    10:10   N1017.0   77
17   17.7  22.3    16:12  14.4     4:10    1    1   0.0   1  54     0:04   N1017.8   77
18   18.1  21.6    14:15  15.6     6:20    1    1   0.0   2  15    10:07 NNE1017.3   81
19   18.8  22.1    13:58  16.9     8:07    0    1   0.0   2  54     2:38 ESE1014.6   81
20   19.4  23.3    15:42  16.6     3:40    0    2   0.0   1  10    11:51 ESE1010.9   84
21   19.4  23.4    15:03  18.1    20:54    0    1   0.0   2  19    15:30 ESE1009.2   85
22   17.9  20.0    16:36  16.5    10:52    1    0 112.4   2  34    13:36   N1003.6   87
23   15.4  17.3     0:00  13.3    23:42    3    0  29.0   5  26    21:20   N1002.3   88
24   12.5  13.3     0:00  11.8     5:14    6    0   7.8  10  36    20:01   N1012.1   88
25   13.6  16.4    12:13  11.7    22:29    5    0   0.0   8  31    13:34   N1018.5   69
26   14.6  18.8    15:09  10.8     7:01    3    0   0.0   5  21     4:27 NNE1018.0   66
27   14.9  17.6    12:20  12.6     3:20    3    0   0.0   8  29     7:45   N1018.5   67
28   13.1  15.0    13:28  10.5    22:14    5    0   0.0   7  33    10:08   N1019.1   70
29   13.2  15.7    13:55  11.0     3:43    5    0   0.0   5  25    12:46   N1017.9   70
30   13.8  15.2    15:30  12.3     0:00    5    0   0.0   6  22    20:55   N1019.1   75
31   13.3  14.6    12:42  12.6     5:27    4    0   0.0  13  39    17:20   N1019.0   77
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  17.3  24.8 11/10/15  10.5 28/10/15   61   32 177.7   5  54 13/10/15   N1014.9   77

HEAT BASE: 18.3
COOL BASE: 18.3


 MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 11/2015
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    12.3  13.2    10:49  11.5     4:55    6    0   0.0  12  36    13:08   N1027.8   75
2    12.6  16.1    14:39   9.0    23:54    5    0   0.0   8  86    15:58   N1026.5   68
3    13.5  19.4    14:39   8.6     2:15    5    0   0.0   2  21    12:49   N1023.2   53
4    14.2  18.4    13:45   9.9     4:05    4    0   0.0   2  17    12:55   N1018.9   50
5    13.5  18.9    14:38   9.8     4:36    5    0   0.0   1  10    15:14 NNE1017.2   57
6    14.0  18.1    14:35  10.5     7:10    4    0   0.0   2   9    13:10 NNE1018.7   65
7    13.9  18.3    13:11  10.6     7:36    4    0   0.0   3  24    14:26   N1021.2   67
8    13.9  17.5    13:40  10.9     3:14    4    0   0.0   3  28    10:44   N1023.6   65
9    15.3  21.5    14:30  11.5     6:35    3    0   0.0   2  10    13:50 ESE1020.8   64
10   18.3  21.8    12:55  12.6     1:23    1    1   0.0   5  32     7:04   N77146320.0   55
11   17.4  22.2    13:54  13.8     4:35    2    1   0.0   1  12    13:19 ESE1019.0   63
12   16.8  21.1    14:20  13.9     7:00    2    1   0.0   1  12    14:50  NE1022.6   75
13   16.5  21.1    14:30  13.4     7:20    2    0   0.0   1  10    14:45 ESE1018.0   76
14   16.2  20.9    14:42  13.1     6:45    3    5   0.0  15   7    15:44 SSW1021.1   83
15   15.3  18.1    14:56  13.2     1:49    3    0   0.0   3  19    11:22 NNE1011.1   76
16   14.6  18.6    14:39  10.6     6:32    4    0   0.0   1  14    21:45 NNE1013.2   67
17   15.5  18.9    15:00  12.4    23:13    3    0   0.0   2  14    12:20 ESE1018.0   66
18   14.6  19.1    14:50  11.5     5:25    6    0   0.0   1   7    12:17 ESE1017.7   81
19   15.0  19.8    15:00  12.1     7:30    3    0   0.0   1   7    11:50 ESE1019.8   82
20   14.8  18.2    14:26  12.4     6:55    4    0   0.0   1  14    12:20 ESE1016.9   85
21   16.2  19.4    15:08  12.5     5:55    2    0   0.0   3  21    12:51 ESE1007.4   82
22   17.9  20.4    12:20  16.1     7:15    3    0   0.0   8  35    17:48 ESE1007.6   81
23
24   16.9  19.6    13:47  14.3     6:53    2    0   0.0   1  15    13:15 ESE1019.0   84
25   15.7  17.9    11:23  12.9    23:48    3    0  22.8   7  37    16:35 ESE1008.5   84
26   13.9  17.3    13:15  11.8     6:35    5    0   0.5   2  16    19:58 ESE1000.4   82
27   13.7  17.1    13:02  11.8     0:34    5    0  10.4   4  29    12:51 ESE1004.2   86
28   12.2  15.1    14:19   9.8     7:58    6    0   7.2   4  36    20:12 SSW1008.2   82
29   12.3  15.9    12:55  10.0     7:20   12    0   0.0   3  24    12:29 SSW1016.0   76
30   10.1  13.3    14:50   8.2    20:26    9    0   0.0   2  12    12:15   N1021.0   65
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  15.0  22.2 11/11/15   8.2 30/11/15  119   10  40.9   4  86  2/11/15 ESE2620396.5   72


HEAT BASE: 18.3


   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 12/2015
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    10.9  16.0    15:19   7.1     6:20    8    0   0.0   2  16    14:39 ESE1021.0   71
2    12.7  16.9    14:10   9.2     5:23   10    0   0.0   2  13    23:50 ESE1022.6   68
3    13.1  15.8    13:30   9.5    22:34    5    0   0.0   4  33     3:54   N1028.0   68
4    10.7  14.1    13:34   8.5     2:32    8    0   0.0   2  11     9:17   N1031.7   78
5    10.1  13.1    13:46   7.8     6:40    8    0   0.0   3  21    11:05   N1031.8   78
6    10.1  14.3    14:24   7.6     7:05   16    0   0.0   1   9    13:49   N1032.0   81
7    10.0  14.6    15:21   7.1     7:47    8    0   0.0   1   7    12:04   E1030.2   83
8    10.4  14.3    15:10   7.3     5:19    8    0   0.0   3  50    20:48   N1028.9   76
9    10.4  13.3    13:14   7.9     4:00    8    0   0.0   5  32    13:46   N1026.4   73
10    9.7  11.8    11:52   8.1    21:43    9    0   0.5   2  22     9:09   N1025.3   79
11    7.8   9.5    10:17   6.3    23:21   11    0   3.7   4  17     9:32 NNE1023.7   86
12    6.3   7.8    13:40   4.1    23:40   12    0   0.0   5  28     6:36   N1021.6   82
13    7.6  12.4    14:15   3.6     4:33   10    0   0.0   2  13    14:13   N1022.1   73
14    8.8  13.2    15:15   5.9     5:45    9    0   0.0   1  10    22:28 ESE1021.3   77
15    9.6  12.4    14:14   6.9     8:19    9    0   0.0   4  16    12:57 NNE1023.1   77
16    9.0  10.9    12:07   7.8     5:07    9    0   0.0   5  20    20:29   N1022.9   78
17    8.0   9.0    12:50   7.3     7:47   10    0   0.0   9  36     8:24   N1022.5   76
18    7.9  10.9    14:13   5.0    23:36   10    0   0.0   4  29     4:06 WNW1023.2   73
19    6.8  11.3    15:05   3.5     6:35   12    0   0.0   1   8    14:58 NNE1023.0   73
20    8.1  12.3    15:00   4.8     7:04   10    0   0.0   2  20    13:06 NNE1027.4   72
21    8.3  13.1    15:03   5.0     8:01   10    0   0.0   1   9    14:01   N1029.9   77
22    8.6  13.8    15:50   5.4     5:07   10    0   0.0   1   9    22:17   E1028.5   74
23   10.3  15.6    13:36   6.5     7:21    8    0   0.0   1   7    14:53 ENE1028.9   67
24   10.9  16.0    15:35   7.2     7:05   15    0   0.0   1   5    14:00 ENE1028.2   64
25   10.5  14.6    15:00   7.6     7:15    8    0   0.0   1  12    16:19 ESE1026.9   77
26   10.9  13.1    14:48   9.1    22:55    7    0   0.0   6  30     3:14   N1029.3   74
27   11.0  14.3    13:59   8.2    23:55    7    0   0.0   3  21     3:10 NNE1028.4   69
28   10.0  14.8    14:49   7.3     4:41    9    0   0.0   1   9     9:56  NE1026.7   71
29   10.3  15.4    15:59   6.6     8:25    8    0   0.0   1  13    20:48 ESE1021.1   74
30    7.1   9.9     0:00   3.3    23:56   12    0   0.0   6  33    14:03 NNE1022.4   82
31    1.1   3.3     0:00  -0.5    23:45   17    0   0.0   7  33     9:19 NNE1024.1   75
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT   9.3  16.9  2/12/15  -0.5 31/12/15  301    0   4.2   3  50  8/12/15   N1025.9   75

HEAT BASE: 18.3
COOL BASE: 18.3


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου