Τετάρτη, 6 Ιανουαρίου 2016

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ 2008-2015

Στο παρακάτω διάγραμμα παρουζιάσονται οι μέσες θερμοκρασίες ανα μήνα του έτους σε χρονοσειρα από το 2008 μέχρι και το 2015.
Με την διακεκομμένη γραμμή ο μέσος όρος όλων αυτών των τιμών .
Οι μετρήσεις αυτές αφορουν την  απρόσκοπτη συνεχή λειτουργία του μετεωρολογικού  σταθμού μου ο οποίος είναι αυτός http://neoiraklio.meteoclub.gr/