ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤ. ΣΤΑΘΜΟΥ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ


    
ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΕ 24/6/19  16:00


YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2019
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
MON  TEMP  HIGH   DATE     LOW   DATE   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  DATE    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1     7.3  15.0  29/1/19  -2.0   8/1/19  342    0 120.7   5  56   1/1/19 NNE1009.7   80
2     8.2  15.8  20/2/19   1.1  24/2/19  302    1  91.2   9  64  23/2/19 NNE1018.7   77
3    11.5  22.4  10/3/19   4.7  14/3/19  230    1  22.3   7  77  29/3/19 NNE1015.7   69
4    13.8  25.3  27/4/19   7.1  21/4/19  142   10  63.9   4  36   9/4/19 NNE1013.9   70
5    18.6  29.5  30/5/19  11.0   9/5/19   38   43   3.1   3  38   7/5/19  SW1011.1   63

---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  11.9  29.5  30/5/19  -2.0   8/1/19 1054   55 301.2   6  77  29/3/19 NNE1013.8   72

HEAT BASE: 18.3

COOL BASE: 18.3


            YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2018
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
MON  TEMP  HIGH   DATE     LOW   DATE   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  DATE    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1     9.0  15.2   2/1/18   2.8  27/1/18  297    0  62.1   4  52  18/1/18 NNE1019.4   76
2    10.3  15.9  18/2/18   5.4  17/2/18  239    1  75.1   6  38  16/2/18 NNE1018.8   77
3    13.4  21.5  17/3/18   5.0   1/3/18  149    1  14.0   4  48  29/3/18   W1010.0   68
4    18.0  28.2  27/4/18   9.5   3/4/18   65   48   1.0   5  48   6/4/18 NNE1014.6   56
5    21.1  28.7  19/5/18  14.3  13/5/18   10   93  23.4   4  48  23/5/18 NNE1014.7   61
6    23.9  32.4  13/6/18  17.6  18/6/18   12  245  33.0   5  48   2/6/18 NNE1009.7   59
7    26.4  35.9  23/7/18  18.5   9/7/18   10  256  85.4   4  62  23/7/18 NNE1011.4   59
8    25.8  31.5  14/8/18  19.8  28/8/18   13  234   9.3   8  39  19/8/18 NNE1012.4   55
9    22.6  32.6   3/9/18  13.9  27/9/18   69  161 110.3   8  55  27/9/18 NNE  ----   60
10   17.2  24.1  3/10/18   8.6 26/10/18   61   19   3.6   5  36 25/10/18 NNE  ----   75
11   13.7  24.4  2/11/18   5.8 30/11/18  140    4  36.8   6  52 29/11/18 NNE1018.0   77
12    8.5  17.1 15/12/18   2.4 27/12/18  302    0  49.6   4  46 18/12/18 NNE1018.0   79
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  17.5  35.9  23/7/18   2.4 27/12/18 1367 1062 503.6   5  62  23/7/18 NNE1014.7   67

HEAT BASE: 18.3
COOL BASE: 18.3

                 YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2017
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
MON  TEMP  HIGH   DATE     LOW   DATE   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  DATE    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1     5.9  14.5 14/1/17  -2.9   9/1/17  324    0  39.8   5  40  28/1/16 NNE1019.0   76
2     9.2  17.3 23/2/17   0.7   1/2/17  201    0  17.1   6  48  21/2/17 NNE1021.7   76
3    12.2  23.0 25/3/17   5.1  17/3/17  202    4  74.0   5  48  13/3/17 NNE1015.2   67
4    15.1  26.9 29/4/17   7.2  23/4/17  114   16   6.2   4  48   9/4/17 NNE1016.8   60
5    19.6  31.9 14/5/17  11.6  20/5/17   36   67  57.0   5  48   4/5/17 NNE1014.8   59
6    24.3  40.5 30/6/17  17.3   1/6/17    7  174  23.8   4  48   3/6/17 NNE1013.9   59
7    27.4  40.8  2/7/17  17.9  17/7/17    1  276   7.3   6  63  18/7/17 NNE1012.8   47
8    26.9  35.9 12/8/17  17.9  31/8/17    9  262   7.8   5  48  10/8/17 NNE1014.4   46
9    22.9  35.1 18/9/17  15.1  30/9/17   10  143  23.3   5  40  21/9/17 NNE1014.8   60
10   17.0  25.2 6/10/17  10.8 27/10/17   89   24   7.7   5  36 26/10/17 NNE1018.2   66
11   12.8  20.8 15/11/17  5.1 21/11/17  190    3 111.4   3  48 13/11/17 ESE1017.7   77
12   10.4  19.3 3/12/17   2.1 24/12/17  243    4  55.9   5  48 21/12/17 NNE1019.5   74
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  17.0  40.8  2/7/17  -2.9 9/1/17   1426  973 431.3   5  63  18/7/17 NNE1016.6   58

HEAT BASE: 18.3

COOL BASE: 18.3


YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2016
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
MON  TEMP  HIGH   DATE     LOW   DATE   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  DATE    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1     8.7  18.9  12/1/16  -1.1   1/1/16  459    3  35.7   4  42  16/1/16  SE1008.3   78
2    12.4  21.6  15/2/16   2.4   6/2/16  479    8  26.4   4  42   2/2/16 ESE1019.2   77
3    11.7  21.4  31/3/16   4.5  18/3/16  204    1  48.7   4  39  24/3/16 NNE1014.2   74
4    17.6  27.7  19/4/16   9.3  27/4/16   57   37   0.0   5  65  26/4/16   W1013.8   59
5    19.0  32.1  31/5/16  10.7   7/5/16   38   59   4.6   5  38  25/5/16 NNE1013.1   60
6    25.3  37.9  19/6/16  15.4  10/6/16    4  209  28.5   6  40  23/6/16 NNE1013.4   54
7    26.9  35.4  15/7/16  20.2  17/7/16    1  260   0.0   7  36   5/7/16 NNE1014.0   48
8    26.4  34.6   2/8/16  19.9  30/8/16    3  243   0.0   8  49  26/8/16 NNE1013.9   52
9    22.0  31.9  18/9/16  13.4  25/9/16   23  150  15.5   5  52  30/9/16 NNE1016.1   61
10   17.7  29.1  3/10/16   9.7  31/10/16  86   41  34.8   6  52  4/10/16 NNE1019.8   71
11   13.4  23.6 08/11/16   3.9 30/11/16  189   10  63.7   5  52  6/11/16 NNE1019.7   76
12    6.9  16.6 12/12/16   0.3 29/12/16  448    0  22.2   7  50 29/12/16 NNE1025.9   72
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  17.3  37.9  19/6/16  -1.1   1/1/16 1991 1022 280.1   5  65  26/4/16 NNE 1015.6  66

HEAT BASE: 18.3
COOL BASE: 18.3
                   YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2015
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
MON  TEMP  HIGH   DATE     LOW   DATE   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  DATE    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1     7.9  16.1  31/1/15  -0.9   3/1/15  330    0  52.5   4  46  12/1/15 ESE1017.5   79
2     7.9  18.8   1/2/15  -1.2  18/2/15  311    0  49.8   5  39  10/2/15   N1015.5   75
3    10.3  19.5   3/3/15   2.8  19/3/15  280    2 102.8   4  44  27/3/15 ESE1018.4   76
4    14.2  23.4  30/4/15   2.9   9/4/15  194   16  10.3   4  40  10/4/15 SSW1018.3   62
5    20.1  30.4   7/5/15  13.0  31/5/15   21   73  10.4   4  43  12/5/15 SSW1014.0   59
6    22.4  33.5  16/6/15  14.9   9/6/15    3  122  30.0   4  35   7/6/15   N1015.4   60
7    27.8  36.4  31/7/15  16.7   1/7/15    0  269   0.0   6  39  19/7/15   N1012.0   48
8    27.8  33.2   1/8/15  22.5   4/8/15    0   80   0.0   8  39   7/8/15   N1011.2   54
9    23.8  34.6   5/9/15  15.4  21/9/15    9  372  67.2   4  34  19/9/15   N1011.7   65
10   17.3  24.8 11/10/15  10.5 28/10/15   55   25 177.7   5  54 13/10/15   N1014.9   77
11   15.0  22.2 11/11/15   8.2 30/11/15  119   10  40.9   4  46  2/11/15 ESE1016.7   72 
12    9.3  16.9  2/12/15  -0.5 31/12/15  301    0   4.2   3  50  8/12/15   N1025.9   75

---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  16.9  36.4  31/7/15  -1.2  18/2/15 1623  969 546.9   5  54   13/10/15   N1015.9  69

HEAT BASE: 18.3
COOL BASE: 18.3
          YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2014
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
MON  TEMP  HIGH   DATE     LOW   DATE   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  DATE    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    12.0  18.9  21/1/14   6.3  30/1/14  193    0 128.4   4  36  31/1/14   N1014.7   76
2    12.2  21.2  18/2/14   7.0   1/2/14  148    0  16.5   6  45   2/2/14   N1017.4   69
3    13.3  23.9  19/3/14   7.3  11/3/14  140   31  40.4   5  41   9/3/14   N1012.3   65
4    16.4  26.2  25/4/14   8.6  18/4/14   78   21  51.5   4  36  30/4/14 SSW1010.1   68
5    19.6  29.6  28/5/14  12.5   8/5/14   30   67   3.6   5  36   6/5/14 SSW1010.6   67
6    23.6  37.4  26/6/14  13.9   4/6/14    5  161  18.7   4  36  10/6/14   N1011.7   57
7    26.0  34.3   9/7/14  19.4  16/7/14    0  234   0.0   4  42   5/7/14   N1009.2   54
8    26.8  35.3  15/8/14  19.1   7/8/14    2  259   1.0   4  35  30/8/14 ESE1009.5   53
9    21.9  31.0  23/9/14  13.0  28/9/14    9  370  58.0   3  36  23/9/14   N1011.0   59
10   16.6  17.3 30/10/14  10.6 30/10/14   65   48  48.1   5  27 28/10/14   N1018.5   81
11   13.2  20.3 19/11/14   5.9 26/11/14  204    1  42.5   2  37  2/11/14   N1018.3   81
12   11.1  20.5  3/12/14   3.1 30/12/14  250    2 170.3   2  50 31/12/14 NNE1015.3   84
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  17.7  37.4  26/6/14   3.1 30/12/14 1124 1194 579.0   4  50   31/12/14   N1013.2   68

HEAT BASE: 18.3
COOL BASE: 18.3


              YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2013
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
MON  TEMP  HIGH   DATE     LOW   DATE   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  DATE    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    10.0  17.3  21/1/13   0.9   8/1/13  258    0  95.3   4  42  18/1/13 SSW1012.5   72
2    11.4  18.9  24/2/13   4.9  18/2/13  194    0 158.0   5  46   3/2/13  SW1011.4   73
3    13.7  24.4  30/3/13   5.8   1/3/13  147    5  17.0   5  40  22/3/13  SW1009.7   65
4    17.8  29.7  30/4/13  10.4  19/4/13   58   44   2.6   5  39   1/4/13   N1013.5   50
5    23.3  32.4  19/5/13  15.2  15/5/13    4  157  11.4   5  46   2/5/13  SW1010.0   49
6    25.5  35.9  24/6/13  17.3   1/6/13    0  216  15.1   5  42  20/6/13  SW1010.3   49
7    27.8  36.9  30/7/13  21.0   1/7/13    0  294   0.0   6  49  25/7/13   N1011.3   41
8    28.5  36.8  28/8/13  22.9  24/8/13    1  316   0.0   7  46   5/8/13   N1010.9   42
9    24.7  33.9  12/9/13  17.3  24/9/13    1  190   0.0   4  35   4/9/13  SW1012.7   53
10   18.8  27.9 12/10/13  11.1  6/10/13   38   54  33.6   4  36  2/10/13   N1017.8   61
11   15.4  22.9  5/11/13   6.7 29/11/13   96   10 136.3   4  37 16/11/13   N1013.3   75
12    9.8  16.6  1/12/13   3.0 12/12/13  257    0  58.0   5  76  3/12/13   N1020.9   72
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  19.0  36.9 30/7/13    0.9   8/1/13 1054 1286 527.3   5  49  25/7/13   N1012.9   59

HEAT BASE: 18.3
COOL BASE: 18.3

                  YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2012
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
MON  TEMP  HIGH   DATE     LOW   DATE   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  DATE    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1     7.2  15.5  25/1/12  -0.7  31/1/12  564    0  27.4   5  52  22/1/12   N1015.2   67
2     8.5  18.2   5/2/12   0.5   1/2/12  278    0  84.5   6  70  27/2/12   N1014.1   71
3    12.6  22.9  21/3/12   2.6   2/3/12  184    7  16.1   6  58  13/3/12   N1020.0   61
4    17.4  27.5  30/4/12   7.3  11/4/12   62   35  26.4   5  46  18/4/12  SW1008.8   57
5    21.5  30.2   7/5/12  12.9  18/5/12   12  111  30.1   5  38   9/5/12  SW1010.2   53
6    27.7  36.8  13/6/12  16.7   1/6/12   15  276   0.0   7  56  16/6/12   N1011.0   41
7    30.6  40.8  16/7/12  22.3   3/7/12    2  376   0.0   7  61  17/7/12   N1009.6   38
8    29.5  38.3   8/8/12  21.9  29/8/12    2  346   1.5   6  52   5/8/12   N1011.9   38
9    24.9  33.9  26/9/12  17.8  23/9/12    1  197  40.8   5  43   1/9/12   N1013.0   52
10   21.5  32.8  1/10/12  13.3 31/10/12   12  109  22.3   4  37 14/10/12   N1013.1   63
11   15.9  26.4  6/11/12  10.3  9/11/12   87   16  96.9   5  45 22/11/12   N1016.3   72
12   10.5  18.6  2/12/12   5.1 24/12/12  240    0 192.1   4  54 22/12/12   N1012.6   73
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  19.0  40.8  16/7/12  -0.7  31/1/12 1459 1473 538.6   5  70  27/2/12   N1012.6   57

HEAT BASE: 18.3
COOL BASE: 18.3

                 YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2011
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
MON  TEMP  HIGH   DATE     LOW   DATE   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  DATE    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    10.0  16.9  15/1/11   2.9  26/1/11  257    0  68.9   4  55  17/1/11   N1016.9   74
2    10.1  18.3   9/2/11   3.2   2/2/11  229    0 162.2   6  43  12/2/11   N1013.8   70
3    11.3  20.9  27/3/11  -0.2   9/3/11  217    2  39.3   6  41   3/3/11   N1019.9   66
4    14.3  24.9   9/4/11   8.1  12/4/11  127    7  44.5   7  55   1/4/11   N1012.8   60
5    19.5  28.7  24/5/11  10.3   7/5/11   33   70  44.1   6  45  10/5/11   N1014.5   58
6    24.8  33.9  20/6/11  17.4   1/6/11    0  193  42.0   5  45  21/6/11   N1011.5   52
7    29.5  37.9  20/7/11  21.8   1/7/11    1  345   0.0   6  45   9/7/11  SW1009.5   42
8    28.0  35.8   9/8/11  21.3  30/8/11    0  294   0.0   7  56  25/8/11   N1011.2   43
9    25.8  34.8   2/9/11  18.0  28/9/11    1  223   4.7   6  45  30/9/11   N1015.1   45
10   16.5  27.0  8/10/11   7.4 18/10/11   84   30  44.5   7  56  8/10/11   N1017.2   63
11   11.3  19.3 10/11/11   5.6 19/11/11  207    0   8.2   6  54 11/11/11   N1021.8   67
12   11.1  18.9  6/12/11   3.5 29/12/11  220    0  94.0   4  41  8/12/11   N1017.6   71
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  17.7  37.9  20/7/11  -0.2   9/3/11 1375 1164 552.4   6  56  25/8/11   N1015.2   59

HEAT BASE: 18.3
COOL BASE: 18.3

                 YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2010
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
MON  TEMP  HIGH   DATE     LOW   DATE   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  DATE    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    10.0  21.5   1/1/10   1.4  26/1/10  255    1  37.2   6  65  16/1/10   N1013.2   73
2    12.0  21.3  20/2/10   1.3   3/2/10  178    1  63.8   5  60  21/2/10 WSW1008.4   67
3    13.3  22.6   2/3/10   6.0   7/3/10  156    5  13.4   5  59   8/3/10 WSW1015.8   62
4    16.9  24.3  16/4/10  10.6   7/4/10   67   20   0.5   6  55  27/4/10   N1014.3   52
5    21.9  32.6  29/5/10  13.8   1/5/10   14  123  22.7   4  52  27/5/10 WSW1010.1   49
6    25.2  38.4  16/6/10  17.2  28/6/10    4  205  27.6   4  43  11/6/10 WSW1007.9   51
7    28.4  36.6  24/7/10  20.6   1/7/10    2  309  10.9   5  46   3/7/10   N1010.7   47
8    30.0  37.5  13/8/10  22.9  24/8/10    5  356   0.0   5  45  21/8/10   N1009.4   46
9    23.8  31.9  18/9/10  18.3  13/9/10    2  165  33.6   5  42  11/9/10   N1012.5   56
10   17.6  25.3 26/10/10   7.6 30/10/10   56   33 100.5   5  42  7/10/10   N1014.2   71
11   17.5  24.9  5/11/10   9.8  1/11/10   47   23  36.3   5  49  9/11/10  SW1014.0   72
12   12.5  22.6  2/12/10   1.2 12/12/10  186    4  32.1   4  60  4/12/10   N1012.5   73
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  18.8  38.4  16/6/10   1.2 12/12/10  973 1245 378.6   5  65  16/1/10   N1012.0   61

HEAT BASE: 18.3
COOL BASE: 18.3

                  YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2009
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
MON  TEMP  HIGH   DATE     LOW   DATE   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  DATE    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    10.6  18.1  22/1/09   3.4   1/1/09  228    0  83.7   3  51  11/1/09 NNE1013.8   73
2     9.3  18.5   5/2/09   1.8  24/2/09  243    0  35.2   2  34  20/2/09   N1009.6   65
3    12.2  25.3  31/3/09   3.6   1/3/09  185    2  44.0   2  48  11/3/09 SSE1011.3   60
4    16.0  24.8  18/4/09   9.8   8/4/09   84   16   9.4   3  31   3/4/09 NNE1013.1   55
5    21.6  32.2  25/5/09  11.4   7/5/09   17  119  17.0   2  42  18/5/09   N1014.0   48
6    26.2  35.6  11/6/09  18.4   4/6/09    0  234   1.1   3  41  13/6/09 NNE1010.9   44
7    28.4  39.2  25/7/09  20.4   4/7/09    0  306  73.0   3  55  22/7/09 NNE1010.8   44
8    27.1  36.1   5/8/09  20.5  14/8/09    0  117  22.2   8  88  20/8/09   N1012.2   41
9    22.3  33.2   5/9/09  14.3  29/9/09    3  123  65.3   6  58  27/9/09 NNE1014.7   58
10   19.4  28.3 10/10/09   8.7 31/10/09   24   48  85.0   5  48 13/10/09   N1012.6   65
11   14.8  22.2  7/11/09   8.3  2/11/09  109    6  42.5   3  52 10/11/09 WSW1016.2   73
12   13.1  19.9 20/12/09   6.1 13/12/09  164    0 126.3   3  41 19/12/09 WSW1009.9   78
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  18.4  39.2  25/7/09   1.8  24/2/09  300  294 604.7   4  88  20/8/09   N1012.4   67

HEAT BASE: 18.3
COOL BASE: 18.3

                  YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2008
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG        WIND SPEED        DOM MEAN  MEAN
MON  TEMP  HIGH   DATE    LOW    DATE   DAYS  DAYS  RAIN AVG  HI   DATE    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1
2
3
4
5    24.4  35.3  29/5/08 11.8     7/5/08  948     0   1.0   2  36  30/5/08 WSW1012.4  45
6    26.7  37.5  19/6/08 17.2     9/6/08 1198     0   9.3   3  44  22/6/08  NE1013.3  42
7    28.7  37.9  15/7/08 21.6    25/7/08 1116     0   0.0   3  54  31/7/08 NNE1010.8  39
8    28.9  37.4  25/8/08 20.1    10/8/08 1080     0   5.7   4  49  20/8/08   N1009.2  53
9    23.4  34.5  14/9/08 12.5    30/9/08 1162     0  19.2   3  39  10/9/08 NNE1012.1  53
10   18.9  28.2  3/10/08 11.6   27/10/08 1323     0   1.5   2  48  12/10/08  N1017.5  59
11   15.2  26.3  2/11/08  8.1   23/11/08  543    77  30.6   2  52  22/11/08NNE1016.6  66   
12   11.3  20.2  3/12/08  2.4   25/12/08  214     1  85.0   3  54  25/12/08NNE1016.4  69 
----------------------------------------------------------------------------------------
TOT  21.2  37.9  15/7/08  -4.2  18/2/08 7917    326.9   6.5   3  55   9/2/08 N1012.4  53

HEAT BASE: 18.3
COOL BASE: 18.3

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου