Πέμπτη, 9 Αυγούστου 2012

OI ΔΕΚΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ (ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ) ΣΤΟ ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Περίοδος μετρήσεων 5 χρόνια από τις 17/1/2008.
  
1.   34.1c                      8/8/2012
2.   34.0c                    16/7/2012
3.   33.8c                      7/8/2012
4    32.9c                    25/7/2009
5.   32.8c                    12/7/2012
-    32.8c                     30/7/2012
6.   32.7c                    13/7/2012
7.   32.6c                    14/7/2012
8.   32.5c                    10/7/2012
-    32.5c                    17/8/2010
-    32.5c                    24/8/2012
9.   32.4c                   29/7/2012
-     32.4c                   20/7/2011
-     32.4c                   14/8/2010
10. 32.3c                     6/8/2012
-     32.3c                   15/8/2010  
-     32.3c                     9/8/2012
-     32.3c                   23/8/2012

Aπό τις 18 τιμές οι 13 ανήκουν στο 2012!!!

1 σχόλιο: